Planeta, přiroda

V roce 2006 vědci navštívili ta místa, kde se v roce 2005 natáčel film „Ptáci 2: Cesta na kraj světa“,(La marche de l'empereur), který se proslavil po celém světě, a s údivem zjistili, že tento region zůstal téměř bez sněhu

Tučňáci mrznou díky globálnímu oteplování

Problém není dokonce ani v tom, že mláďata, jejichž peří ještě nepokryla olejová, vodu odpuzující vrstva, moknou. V noci, když teplota okolního vzduchu klesá hluboko pod nulu, mladí papuánští tučňá...
Medúza. Láčkovci (Radiata, Coelenterata, Diblastica) je oddělení jednoduchých živočichů Řadí se k nim žahavci, žebernatky, salinely, rybomorky a kaviárovci.

Výskyt "nesmrtelných" živočichů

Drobní láčkovci, kteří dostali přezdívku "potencionálně nesmrtelní", se rozmnožili v mořích po celé zeměkouli. K takovému závěru dospěli zoologové při porovnání DNA těchto neobyčejných živočichů, k...
Dříve, než se vyklubou, děťátka o tom informují své bratříčky

Krokodýli začínají komunikovat už ve vejcích

Zvuky, které krokodýlí dětičky ve vajíčku vydávají, mají být signálem pro své sourozence, aby se také vyloupli, ale také nabádají matku, aby jim pomohla z vajíčka se dostat.
Aralské moře (Aral) je slané moře ve Střední Azii na hranici Kazachstánu a Uzbekistánu. Dříve - mořské dno, dnes - bez ryb.

Aral: unikátní moře s vyjímečným osudem

Až do poloviny 20. století bylo Aralské moře čtvrtým největším na světě: plocha, kterou zaujímalo, představovala přibližně 68 tisíc čtverečních kilometrů. Ale od 60. let minulého století se moře za...
Escherichia coli je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním s nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.

Bakterie jsou schopny vidět budoucnost

Během 100 generací se bakterie E.coli naučily určovat zvýšení teploty podle poklesu obsahu kyslíku.
Přirozený výskyt sarančat v přírodě nikoho neohrožuje a tento hmyz z řádu rovnokřídlých tvoří neoddělitelnou součást mnohých ekosystémů

Kanibalismus sjednocuje sarančata do houfů

Mezinárodní skupina badatelů vyslovila teorii, která vysvětluje, proč se sarančata shlukují do houfů. Vědci si myslí, že hlavní příčinou takového chování hmyzu je strach, že budou sežráni svými pří...
Tyto mikrosféry objevili vědci v geologických usazeninách v Kanadě, Španělsku, Dánsku a na Novém Zélandu.

Dinosauři zahubil mohutný výbuch ropy

Rozhodující roli ve všeobecném vymírání dinosaurů mohlo také sehrát rychlé spalování ohromných ložisek ropy. K takové neobvyklé verzi jednoho z nejdramatičtějších období rozvoje biosféry dospěla sk...
Mravencovití (Formicidae) jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši a jsou proto v mimořádném zájmu vědců – myrmekologů, ekologů, biosociologů. Tato úspěšnost je přikládána jejich sociálnímu způsobu života a specializaci.

Psychika! Ohniví mravenci předstírají smrt

Mravenci předstírají smrt. Cassillová s několika svými vysokoškolskými studenty zaznamenala chování mravenců na detailní video nahrávku a podrobně své objevy popsala.
Hatérie novozélandská (tuatara, Sphenodon punctatus) je jeden ze dvou posledních přežívajících druhů řádu hatérií, prastarého řádu plazů, který byl nejvíce rozšířen ve druhohorách.

Tuatara všechny předehnal v rychlosti evoluce

U "živého dinosaura" haterie docházelo na molekulární úrovni k evolučnímu rozvoji podstatně rychleji než u jiných živočišných druhů. Úroveň molekulární a fenotypické evoluce se nemusejí shodovat.
Cyrtophora citricola - cyrtofora opunciová

Pevný jako pavučina

Pavouci (Araneae), tedy přesněji pavoučí vlákno nedávalo spát všem koumákům již před pár tisícovkami let - stejně tak jako dnešním konstruktérům, technikům, vědcům