Bakterie jsou schopny vidět budoucnost

Během 100 generací se bakterie E.coli naučily určovat zvýšení teploty podle poklesu obsahu kyslíku.

Escherichia coli je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním s nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.

Escherichia coli je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním s nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.

Vědecká skupina pod vedením Saeeda Tavazoieho (Saeed Tavazoie) z Princetonské univerzity (Princeton University) provedla experiment s Escherichia coli a ukázala, že bakterie jsou schopny jakýmsi způsobem se "vzdělávat".

Nejdříve vědci vytvořili počítačový model, který predikoval, že kolonie mikroorganismů mohou procházet evolucí tak, že se u nich objeví obdoba "asociativního myšlení".

Víme, že bakterie jsou schopny reagovat na měnící se podmínky okolního prostředí. Například, zvýšená kyselost vody vyvolává určité změny v metabolismu mikrobů. Pokud ke kolísání kyselosti prostředí dochází v pravidelných periodách, pak se mikroorganismy přizpůsobí, dokonce reagují předem.

Ale Tavazoie a jeho kolegové objevili daleko složitější proces. Vědci provedli jednoduchý experiment: kolonie v Petriho miskách umístili do speciálních komor, ve kterých se teplota zvyšovala od 25 do 37°С, pak se obsah kyslíku snižoval z 20% na nulu. Vědci sledovali "odpověď" stovek generací bakterií (několik týdnů) a zjistili, že mikroorganismy se "naučily" předem reagovat změnou svého metabolismu na nedostatek kyslíku v momentě, kdy se teplota začala zvyšovat.

"Zjistili jsme, že homeostáze zdaleka neurčuje všechno", - říká Saeed . Bakterie jsou schopny nejen reagovat na určité změněné podmínky, ale také "předpovídat" budoucí změny. A i když se člověk nebo pes učí po celý svůj život, bakterie v průběhu několika generací, přesto je to pro ně obrovský úspěch.

Podobné evoluční změny se pravděpodobně zakořenily, protože samým bakteriím E.coli poskytují velkou výhodu.

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Science.

zdroj: http://www.nature.com/news/20...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Sarančata Moře-přízrak »