Výskyt "nesmrtelných" živočichů

Drobní láčkovci, kteří dostali přezdívku "potencionálně nesmrtelní", se rozmnožili v mořích po celé zeměkouli. K takovému závěru dospěli zoologové při porovnání DNA těchto neobyčejných živočichů, kteří byli uloveni v různých zeměpisných šířkách.

Medúza. Láčkovci (Radiata, Coelenterata, Diblastica) je oddělení jednoduchých živočichů Řadí se k nim žahavci, žebernatky, salinely, rybomorky a kaviárovci.

Medúza. Láčkovci (Radiata, Coelenterata, Diblastica) je oddělení jednoduchých živočichů Řadí se k nim žahavci, žebernatky, salinely, rybomorky a kaviárovci.

Drobní láčkovci, kteří dostali přezdívku "potencionálně nesmrtelní", se rozmnožili v mořích po celé zeměkouli. K takovému závěru dospěli zoologové při porovnání DNA těchto neobyčejných živočichů, kteří byli uloveni v různých zeměpisných šířkách. Vědci podali zprávu o svém objevu na pravidelném setkání evolučních biologů na Univerzitě v Minnesotě (University of Minnesota) a práci publikovali v časopise Biological Invasions.

Zoologové z Pensylvánské univerzity (The Pennsylvania State University) zkoumali láčkovce, patřící do čeledi Turritopsis dohrnii. Láčkovci jsou skupinou převážně mořských bezobratlých, ke kterým patří např. medúzy a korály. T. Dohrnii jsou výjimeční svým neobyčejným životním cyklem. Dospělí jedinci se shlukují do velkých kolonií, které volně plují oceánem a rozmnožují se pučením. Za nepříznivých podmínek, např. při nedostatku potravy, T. dohrnii neumírají, ale znovu se stávají "mladými". Vracejí se totiž do nejranějšího stadia svého životního cyklu - do stadia samostatného láčkovce na nožce. Kdyby takový proces, který byl pojmenován transdiferenciace, existoval třeba u motýlů, pak by se v nepříznivých podmínkách mohli zpátky změnit v housenku.

Jednotliví láčkovci se mohou lehce přenášet do různých částí světa v odpadní vodě lodí. Aby zoologové potvrdili správnost tohoto tvrzení, porovnali mitochondriální DNA u T. Dohrnii, ulovených v mořích nedaleko Španělska, Itálie, Japonska, Floridy a Panamy. Analýza prokázala, že u živočichů, kteří žijí od sebe vzdálení tisíce kilometrů, byla objevena přítomnost stejných úseků DNA.

Je zajímavé, že T. dohrnii, kteří žijí v různých částech světa, se lišili různým počtem chapadel. Takže, většina živočichů, ulovená nedaleko Panamy, měla 8 chapadel, ale T. dohrnii z Japonska se pyšnili 14 až 24 chapadly. Přitom všichni sledovaní živočichové patřili k jednomu druhu: rozdíly v posloupnosti nukleotidů v jejich genomech nepřesahovala 0.31 procent.

Podle jednoho z autorů výzkumu, Marie Pia Migliettaové (Maria Pia Miglietta), rozšíření T. dohrnii do různých částí světa zatím nenarušuje tamní ekosystém. Přesto jejich práce ukazuje, jak málo jsou probádány mechanizmy migrace živých mořských organismů.

Podívejte se do galerie láčkovců.

zdroj: http://www.springerlink.com/c...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Vynálezy,

« Krokodýlí dětičky Evoluce ptáků »