Psychika! Ohniví mravenci předstírají smrt

Mravenci předstírají smrt. Cassillová s několika svými vysokoškolskými studenty zaznamenala chování mravenců na detailní video nahrávku a podrobně své objevy popsala.

Mravencovití (Formicidae) jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši a jsou proto v mimořádném zájmu vědců – myrmekologů, ekologů, biosociologů. Tato úspěšnost je přikládána jejich sociálnímu způsobu života a specializaci.

Mravencovití (Formicidae) jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu v živočišné říši a jsou proto v mimořádném zájmu vědců – myrmekologů, ekologů, biosociologů. Tato úspěšnost je přikládána jejich sociálnímu způsobu života a specializaci.

Pokud jsou vystaveni nebezpečí, tak mladí mravenci předstírají smrt, aby zmátli nepřítele. Dělají to vačice, některé druhy hadů a dokonce i velký bizon. Nyní nám nová studie potvrdila, že to dělají i ohniví mravenci (Fire ants).

"Doposud nikdo to zatím nezaznamenal, proto to bylo velké překvapení," řekla Deby Cassillová, evoluční bioložka z University of South Florida St. Petersburg. Mravenci z útočící kolonie si je přijdou prohlédnout, ti jsou však zkroucení, jako kdyby byli mrtví. Po uplynutí pár okamžiků se rozvinou a odejdou pryč.

Cassillová se svými studenty také zjistila, že s postupujícím stářím mravenců - jejich život trvá 6 měsíců až jeden rok - se také mění jejich neobvyklé chování. Mravenci ve středním věku mají sklony stáhnout se z boje, zatímco ti nejstarší jsou agresivní a bezhlavě útočí.

"Všichni dělníci jsou vlastně sterilní samičky, takže tyto mrzuté staré dámy jsou těmi, kdo bojují na život a na smrt," říká Cassillová.

Myslí si, že za toto otravné, ale chytré chování mravenců může několik evolučních událostí.

"Exoskelet mladých mravenců je velmi měkký, takže jsou mnohem více zranitelní, na rozdíl od starších mravenců s pevnějšími a silnějšími částmi těla," vysvětluje Cassillová. "Díky měkkému exoskeletu také nemají potřebnou sílu k útoku."

Cassillová řekla, že toto chování je dědičné díky genům a jiným faktorům, ale schopnosti mravenců jí nikdy nepřestanou udivovat.

"Studiem jednotlivých mravenců zjistíte, že se od sebe navzájem velmi výrazně liší," řekla. "Někteří pracují usilovněji než druzí, jiní jsou pro změnu zase poslušnější, toto vyvolává pocit, že mají jejich různé povahy a charaktery. Jsou to opravdu velmi složití tvorečkové.

Cassillová s několika svými vysokoškolskými studenty zaznamenala chování mravenců na detailní video nahrávku a podrobně své objevy popsala v 5. dubnovém vydání časopisu Naturwissenschaften.

zdroj: http://www.livescience.com/an...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Rychlost evoluce Dinosauři »