moře

Lemur kata (lat. Lemur catta) patří do řádu primátů, je lemur endemitem ostrova Madagaskar. Je nejrozšířenějším druhem na tomto ostrově.

Zvěř na Madagaskar přicestovala na mořské vlně

První savci se na Madagaskaru objevili mnohem později, než se uvedený ostrov vůbec ostrovem stal. A jak jej zvířata vlastně osídlila, tak o tom vědci pořád ještě vedou spory.
příbuzný druh Odontosyllis phosphorea - Syllidae, žijící v tropických a subtropických oblastech v mělčinách u pobřeží

Odhalení tajemství zelené mořské záře

Mnoho námořníků fascinovala zelená světélka, objevující se na povrchu oceánů v tropech. Vědci z Institutu oceánografie v San Diegu objevili, že zelenou záři vytvářejí bioluminiscenční červi. Záři v...
Aralské moře (Aral) je slané moře ve Střední Azii na hranici Kazachstánu a Uzbekistánu. Dříve - mořské dno, dnes - bez ryb.

Aral: unikátní moře s vyjímečným osudem

Až do poloviny 20. století bylo Aralské moře čtvrtým největším na světě: plocha, kterou zaujímalo, představovala přibližně 68 tisíc čtverečních kilometrů. Ale od 60. let minulého století se moře za...
Pokud se důkladně podíváte, pak u této ryby můžete rozpoznat oči a ústa

Ryba s téměř lidským pohledem

Ryba je schopna určovat vzdálenost k předmětům, stejně jako člověk. Naše oči nám zajišťují binokulární vidění.
Jak tvrdí účastníci projektu Deltawerken, tato vlnová bariéra je největším pohybujícím se předmětem na světě, který vytvořil člověk.

Ocelová vrata nepouštějí do Holandska bouře

Ocelová vrata zde byla postavena ne proto, že na různé rozměrné a důkladné konstrukce je velmi hezký pohled jako na idylickou krajinku. To určitě ne, pohnutky byly zcela pragmatické.
Zemědělství a řemeslo se v Evropě začalo šířit po Potopě světa – kdy se prudce zvýšila hladina Středozemního a Černého moře, což způsobilo tání Laurentinského ledovce v Severní Americe.

Potopa světa pomohla rozšířit zemědělství

Britští vědci prováděli výzkum a dospěli k závěru, že zemědělství a řemeslo se v Evropě začalo šířit po Potopě světa - kdy se prudce zvýšila hladina Středozemního a Černého moře, což způsobilo tání...
Scyliorhinus canicula - druh žraloka, zkoumany v daném bádání

Exprese prstových genů u žraloků

Gen, který řídí vývoj prstů, začal být aktivním u prvních čtyřnohých obratlovců zhruba před 365 miliony let - toto naprosto logické tvrzení přijala moderní věda.
Zleva: Eleutheria dichotoma ve svém přirozeném tvaru. Zprava: "vícehlavé" exempláře, které se podrobily zásahu genetiků.

Genetici vytvořili 12 hlavou medúzu

Takový divný tvor pomáhá biologům poznat tajemství evoluce celé zvířecí říše. Biologové prováděli pokusy s mořskými bezobratlými.
Když shazuje krunýř, zbavuje se krab-houslista téměř 75% rtuti, která otravuje jeho organizmus

Krab používá krunýř jako odpadkový koš

Chitinovou schránku, která pokrývá tělo krabů, periodicky shazuje krab v dobé línání. Při tomto procesu stará chitinová schránka praská a skrz štěrbinu se tělo kraba protahuje ven v novém chitinové...
Vlajka a znak Redondy podle
verze krále Roberta Lysého

Ostrov holohlavého krále otevírá konzulát v pivnici

Chceme vám vyprávět poutavý příběh. Je v něm hodně věcí, které chytají za srdce. Je tady i zákaz kouření tabáku, i staříci – vynálezci z pivnice. I malinkaté království na neobydleném ostrově se sa...