Přemístění vulkánů je příčinou vzplanutí života

Asi před 2,5 miliardami let došlo na Zemi k tajemné události, která dnes mučí spoustu specialistů - atmosféra planety se neočekávaně naplnila kyslíkem, což přispělo k prudkému skoku v biologické evoluci.

V současné době jsou pozemní vulkány rozšířenějším jevem, než vulkány podvodní. Přesto v dávné minulosti probíhala vulkanická činnost především pod vodou.

V současné době jsou pozemní vulkány rozšířenějším jevem, než vulkány podvodní. Přesto v dávné minulosti probíhala vulkanická činnost především pod vodou.

Vědec Mark Barley (Mark E. Barley) z univerzity v západní Austrálii (University of Western Australia) a Lee Kump (Lee R. Kump) z Pensylvánské univerzity (Pennsylvania State University) našli vysvětlení pro tento fenomén, když jej dali do souvislosti se zvláštnostmi některých tektonických procesů té doby.

Vzduch tehdy nebyl zdaleka vhodný pro všechno živé: převládaly v něm takové plyny jako dusík, oxid uhličitý a síra. Podobné podmínky příliš brzdily evoluci, i když se některé druhy vyvíjely velmi úspěšně. K nim patří např. sinice (Cyanobacteria), které, jak předpokládají biologové a geologové, začaly zpracovávat komponenty atmosféry a vylučovat tak kyslík.

Zdaleka ne všichni badatelé ale jsou přesvědčeni o tom, že na zvýšení úrovně tohoto plynu mají podíl právě sinice, vždyť „kyslíkový skok“ byl jednoduše obrovský.

Díky tomu obsah kyslíku vzrostl od téměř nulové hladiny do současné, představující asi 20%. Proto uvedená událost bývá často nazývána globálním okysličením.

Barley a Kump si myslí, že změna v kyslíkové bilanci proběhla díky daleko rozsáhlejšího procesu, který souvisí s „přemístěním“ bezpočtu oceánských podvodních vulkánů na zemský povrch.

Všimli si, že obsah plynů, které se uvolňují při erupci sopky na souši a pod vodou, není stejný. Podvodní vulkán vrhá magma, které je hned ochlazováno vodou. Při tom se uvolňuje sirovodík a vznikají minerály, v jejichž chemickém složení je spousta kyslíku.

Naopak pozemní vulkány chrlí lávu, která se neochlazuje podstatně déle, ale také uvolňuje takové plyny, jako oxid uhličitý, - obecně, takové zplodiny, které však s atmosferickým kyslíkem nereagují.

zdroj: http://news.nationalgeographi...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Včely bez žihadla Pavučina »