O původu organiky na Zemi

Mezinárodní skupina vědců provedla experiment, který dokázal, že organické sloučeniny se na naší planetě mohly objevit díky nárazu komety nebo asteroidu. Přesto to nebyly jen kosmické objekty, které na Zem cizorodé látky přinesly.

Jiná teorie ale tvrdí, že organiku na Zeměkouli mohly zanést komety nebo asteroidy

Jiná teorie ale tvrdí, že organiku na Zeměkouli mohly zanést komety nebo asteroidy

Má se za to, že naší planetě původně nebyly vlastní organické látky - což jsou složité molekuly, obsahující uhlík a které přispěly ke zrodu života. Planeta, jež se vytvořila tak blízko své hvězdy, nemohla tyto látky získat z prvotního plynového a prachového disku.

Je možné, že organické látky vznikly v atmosféře Země později jako produkt chemických reakcí, které iniciovaly obloukové výboje blesků. Tuto teorii potvrzují experimenty, které v 50. letech minulého století prováděl Stanley Miller z univerzity v Chicago (University of Chicago) (už jsme se o opakované analýze jeho výsledků, starých půl století).

Přesto, k něčemu podobnému mohlo dojít pouze v rané atmosféře, tehdy byla přesycena metanam a vodíkem. A až později (po Millerových pokusech) geologické průzkumy ukázaly, že je málo pravděpodobné, že by složení obalu planety byl právě takovým.

Jiná teorie ale tvrdí, že organiku na Zeměkouli mohly zanést komety nebo asteroidy, které jsou známé bohatým obsahem těchto látek. V tomto případě však zůstává nezodpovězena otázka: při vstupu do atmosféry materiál kosmických objektů z velké části shoří a mění se v jednoduché látky, jako je oxid uhličitý.

Přesto existuje ještě jedna varianta vývoje událostí. Organické molekuly, vlastní kometám a asteroidům, jsou narušeny, ale zároveň spouštějí další reakce, které pomáhají vzniku nové organiky (např. vzniku kyanidů).

A právě toto se fyzici pokusili uvidět při současných experimentech. "Libovolné organické látky se při průchodu kosmického tělěsa atmosférou ztrácejí, ale my jsme ukázali, že je možné obnovit je", - říká Peter Schultz z Braunovy univerzity.

Schultz se svým kolegou Seiji Sugita z Tokijské univerzity nasimuloval náraz komety nebo asteroidu pomocí kousku polykarbonátového plastu. Náboj z tohoto organického materiálu byl vystřelen rychlostí do 6 km/s a byl zacílen na kovový terč. Vše proběhlo v Amesově centru (NASA Ames Research Center).

Zablesklo se a náboj jakoby se vypařil (naprosto stejně, jako kdyby se střetnul se zemským povrchem). Analýza spektra výbuchu ukázala, že výsledkem nárazu je vytvoření velkého množství kyanidu - látky, která obsahuje vázané atomy uhlíku a dusíku.

Zajímavé je, že kyanidy nejsou jen jednochými organikými látkami, ale že mají velmi vysokou schopnost reagovat. Aktivita těchto látek mohla stát na počátku vzniku řetězce reakcí, které přivedly ke vzniku daleko složitější organiky, která je nesmírně důležitá pro vznik života na naší planetě, píší autoři bádání v článku, který byl publikován v časopise Geophysical Research Letters.

zdroj: http://www.newscientist.com/a...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Přítomnost supu Mladé Slunce »