Zastavíme vykořisťování rybí populace

Boris Worm, mořský biolog působící na kanadské univerzitě Dalhousie (Dalhousie University in Canada), v roce 2006 předpověděl v magazínu Science až šokující prognózu, když uvedl, že jestliže nynější, až přespřílišné rybaření ,bude i nadále a v tomto měřítku pokračovat, mohl by svět přijít o mořské jídlo již v roce 2048.

Dvouletá studie, která rozdělila světový oceán na 10 hlavních mořských ekosystémů, u poloviny z nich zjistila, že snaha omezit přespřílišné rybaření se zdá být úspěšná a vědci tak u nich zaznamenali opravdové zlepšení.

Dvouletá studie, která rozdělila světový oceán na 10 hlavních mořských ekosystémů, u poloviny z nich zjistila, že snaha omezit přespřílišné rybaření se zdá být úspěšná a vědci tak u nich zaznamenali opravdové zlepšení.

Tato analýza Borise Worma ihned zpustila ve světě mořské vědy celou řadu polemik. Kolega, Ray Hilborn z washingtonské univerzity (The University of Washington) nazval Wormovu studii "šokujíce stupidní". Boris Worm, mořský biolog působící na kanadské univerzitě Dalhousie (Dalhousie University in Canada), se ale své předpovědi držel i nadále. Co obnáší další Wormovo zjištění? Necelé tři roky později se Worm spolu s dalšími mořskými vědci, včetně Hilborna, pustil do důkladnější studie stavu mořského ekosystému. Tato studie vydána 31. července v magazínu Science je nejkomplexnější studií svého druhu, která spojuje informace o stavu rybářských úlovků, průzkumy vědeckého lovení i informace maloplošného rybaření a mnoho dalších objevů, které vědci během bádání nasbírali.

Dvouletá studie, která rozdělila světový oceán na 10 hlavních mořských ekosystémů, u poloviny z nich zjistila, že snaha omezit přespřílišné rybaření se zdá být úspěšná a vědci tak u nich zaznamenali opravdové zlepšení. Stejně tak ale studie objevila, že u 63% z celosvětově zkoumané rybí obsádky je pořád zaznamenán výrazný úbytek, a že ono vykořisťování bude potřebovat být i nadále redukováno, jestliže se má u ohrožených druhů zabránit jejich prudkému poklesu.

"Špatnou zprávou je, že tato analýza potvrzuje vzrůstající trend prudkého poklesu rozmanitých druhů ryb", říká Worm. "Dobrou zprávou naopak je, že dynamika tohoto vykořisťování poklesla v mnoha ekosystémech, kde data sledujeme." Nepřekvapujíce, regiony, kde se zdá být přespřílišné lovení ryb omezeno, jsou regiony dobře situované a upravené. Jedná se tak například o Island, Kalifornii a severo-východní Atlantik. "Zjistili jsme, že některé úspěchy týkající se omezení onoho vykořisťování byly vyjasněny managementem a jeho silnými a poměrně rychle nastartovanými pravidly, které usilovaly o omezení rybaření, jež se ve výsledku se opravdu povedlo", podotýká Michael Fogarty, odborný vědec národní instituce National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a spoluautor této studie.

Méně růžový je obrázek v chudších částech našeho světa, obzvláště pak podél afrického pobřeží, kde je relativně méně zákonů zabezpečující ochranu před tímto obrovským rybařením a ještě méně z nich se zde opravdu závěrem uskuteční. Tak jak se zpřísňují pravidla ohledně limitů rybaření ve vyspělých národech na jejich území, přesouvají se rybářská loďstva do zemí rozvojových.

Rybaření na úrovni maximálních výnosů - v mezinárodně uznávaných měřítcích neohrožených limitů - by tak mohlo být pořád dosti vysoké. Výsledkem tak stále může být zdevastování rybí populace. Namísto považování maxima optimálních výnosů jako cílů by se tato hranice měla stát horní hranicí pomalu již značící výstrahu.

zdroj: http://www.time.com/time/heal...

Tagy

ryby oceán

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Včely medonosné Přítomnost supu »