Biologický řetězec horských průsmyků

Výzkumníci, kteří působí na univerzitě Segovia a univerzitě León poprvé ukázali blízký prostoročasový vztah mezi přítomností supu bělohlavého a přesouvajících se farem ovcí v horských průsmycích. Jaký je vztah mezi supy a ostatní zvěří, hlavně pak zvěří mrtvou?

Sup mrchožravý byl ve Starověkém Egyptě vysoce uctíván a představoval boha Nechbeta, faraonova ochránce

Sup mrchožravý byl ve Starověkém Egyptě vysoce uctíván a představoval boha Nechbeta, faraonova ochránce

Některé evropské stanovy požadují, aby byly zdechliny dobytků odstraněny z polí, což ale vede k nedostatku potravy pro ptáky, které zbytek mrtvol požírají. V různých oblastech hor s velmi rozprostřeným dobytkem je velmi nepraktické tyto zdechliny odstranit. Tradiční praxe v moderním světě totiž napomáhá a poskytuje pro kondory (supy) důležité trofické zdroje, podotkl Pedro P. Olea, badatel z institutu univerzity Segovia (Business Insitute of the University of Segovia) a Patricia Mateo-Tomás, badatelka působící na Univerzitě León (Universidad de León). Jejich tvrzení je zároveň závěrem studie, která byla jen nedávno vydána v magazínu Biologial Conversation.

Supi jsou mrchožraví ptáci, řazení do několika rodů v rámci čeledi jestřábovití. Dokážou sníst i zbytky zvířat, které jsou pro ostatní zvířata nestravitelná. Někdy sežerou tolik potravy, že nedokážou vzlétnout. Vyskytují se na všech kontinentech mimi Austrálii a Antarktidy. Na hlavě a na krku nemají peří. V literatuře symbolizují smrt.

Studie, která zahrnuje data již od roku 1989 až po současnou dobu, obsahuje 85 různých rozhovorů s pastevci a popisuje chování kondorů jako následující: "Kondoři si pro letní odpočinková místa vybírají místa často užívané ovcemi a opravdu rychle reagují na jakékoliv změny v dobytkem užívaných průsmycích". Biologové poznamenávají, že počet kondorů je víceméně závislý na počtu zdechlin, a to právě díky množství jídla, které tím tak získají.

zdroj: http://dx.doi.org/10.1016/j.b...

Tagy

sup ovce hory

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Tajemství firmy,

« Hudba kapek Původ organiky »