Sloni v Africe vytváří nové skupiny rodin

Sloni žijící v Africe vytváří nové skupiny rodin se členy jiných stád. Normálně ale tito sloni žijí ve skupinách, které jsou vázané příbuzenskými vztahy. Vědci zkoumali tento nový fenomén v severní Keně. Kvůli čemu ale tito sloni budují nové nepříbuzensky propojené rodiny?

Slon je největší žijící suchozemský savec. Při narození váží okolo 100 kg. Samice slona je březí 20 až 22 měsíců, což je nejdelší doba březosti u suchozemského zvířete. Slon se dožívá 60 až 70 let. Největšího slona zastřelili v Angole v roce 1974, vážil 12 000 kilogramů. Sloni jsou v současnosti přísně chráněný druh po celém světě.

Slon je největší žijící suchozemský savec. Při narození váží okolo 100 kg. Samice slona je březí 20 až 22 měsíců, což je nejdelší doba březosti u suchozemského zvířete. Slon se dožívá 60 až 70 let. Největšího slona zastřelili v Angole v roce 1974, vážil 12 000 kilogramů. Sloni jsou v současnosti přísně chráněný druh po celém světě.

Sloni žijí v oddělených stádech po dlouhá léta. Laicky řečeno, nemíchají se se slony, ke kterým nejsou geneticky připoutáni . Nyní byli ale poprvé spatřeni v těchto skupinách sloni, kteří příbuzní nejsou. Toto jinak nepravděpodobné spojenectví pomáhá slonům přežít ilegální zabíjení jejich druhů. Pytláci, jež slony zabíjí, vyvražďují totiž členy slonních rodin hlavně kvůli jejich cenným klům. Obranou slonů je tak vytvoření rodin nových, rodin, ve kterých mezi sebou žijí sloni nepříbuzenských vztahů.

Vědci pozorovali celkem 900 slonů v rezervaci Samburu, která se nachází v severní Keně. Jedním z autorů studie je biolog George Wittemyer, jehož objevy jsou pubikované v Proceedings of the Royal Society B.

Divocí sloni v matriarchálních rodinných skupinách spolu cestující, pasoucí se, a dohromady se socializují, a vytváří jeden z nejvíce komplexních sociálních organizací mezi zvířaty. Takovéto jádrové skupiny jsou tedy spolu prakticky pořád. Slonní skupiny se skládají z přibližně deseti slonů, jež jsou vedeni nejstarší slonicí.

Doktor Wittemyer z univerzity Colorado (Colorado University) řekl: "Takové vztahy mezi slony jsou založeny typicky na genetické bázi. Mezi Samburu slony byly ale tyto geneticky založené vztahy zpřetrhány vysokým stupněm ilegálního zabíjení slonů." Navzdory tomuto vyvražďování rodu začali sloni formovatnové svazky se slony, ke kterým nejsou vázány rodinnými vztahy.

Slonní populace Samburu trpěla tímto mimořádně vysokým počtem vykořisťování již v sedmdesátých letech.

zdroj: http://www.telegraph.co.uk/sc...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Rozmanitost Včely medonosné »