vzděláni

Escherichia coli je fakultativně anaerobní gramnegativní bičíkatá tyčinkovitá bakterie žijící v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Je jedním s nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě.

Bakterie jsou schopny vidět budoucnost

Během 100 generací se bakterie E.coli naučily určovat zvýšení teploty podle poklesu obsahu kyslíku.