Vynálezy

Leguán zelený (Iguana iguana) je nejznámějším druhem z čeledi leguánovitých. Obvykle je zelený nebo našedlý. Má robustní nohy, dlouhý ocas a podélný hřeben zubovitých šupin na hřbetě. Dospělí leguáni mají také masitý lalok pod hrdlem. U samců podstatně větší než u samic.

Ještěrka pomohla při řešení Darwinova problému

V Japonsku byly nalezeny pozůstatky pravěké býložravé ještěrky, která na zeměkouli žila asi před 130 milióny let. Je možné, že její stáří rozluští hlavolam, se kterým si svého času lámal hlavu Char...
Růst odříznuté ploutve závisí na koncentraci určité molekuly, kterou obsahuje

Regulace obnovy rybích ploutví

U savců schopnost regenerace tkání, včetně složitých orgánů, je možná, ale zatím se nachází ve stavu spánku. Biologové našli mikroRNK, která reguluje regeneraci ploutví pruhovaného danio (danio rer...
Dva zástupci z čeledi Cherax destructor se spolu bojují

Říční raci si pamatují tváře svých příbuzných

Vědci z univerzity v Melbourne (University of Melbourne) zjistili ještě jednu zajímavou zvláštnost: v případě, že rak podlehne svému soupeři, tak si ho na dlouhou dobu zapamatuje.
Hobit (angl. hobbit), mn.č. hobiti je fiktivní lidská rasa popsaná v díle britského spisovatele J.R.R.Tolkiena.

Hobiti pravděpodobně trpěli kreténizmem

Nový zvrat v dlouhé "kauze hobitů" - v záhadné pravěké větvi droboučkých lidí, která byla objevena v Indonésii v roce 2004 – nastal díky výzkumu Petra Oberndorfa (Peter Obendorf) a jeho kolegů z u...
Schwarz-Christoffelův vzorec

Vyřešení 140 let starého problému

Problém, který vyhrával nad matematiky téměř 140 let, byl konečně vyřešen výzkumníkem z Imperial College London.
historie rozšíření vší po naší planetě

Veš objevila Ameriku dříve než Kolumbus

Historie rozšíření vší po naší planetě se doposud vykládala nesprávně, evropská veš objevila Ameriku dříve než Kolumbus.
Helicoverpa zea

Evoluce rychleji než genetické inženýrství

Toto je první známý druh brouka v divočině, který si vyvinul odolnost proti insekticidu. Dokazuje to, že přirozená selekce může předběhnout genetické inženýrství ve svých schopnostech rychle změnit...
Dvě spirály DNA mohou rozpoznat odpovídající molekuly na dálku a potom je shromáždit

DNA má „neskutečné“ telepatické vlastnosti

Bylo zjištěno, že DNA má bizarní schopnost shlukovat se, dokonce i na takové vzdálenosti, které podle nám známe vědy, nejsou možné. Vysvětlení: Žádné, alespoň prozatím.
Déjà vu místo hubnutí -  zdá se, že vědci našli způsob obnovit ztracenou paměť

Stimulace mozku může obnovit paměť

Za pomoci elektrické stimulace určitých segmentů mozku se lékaři snažili zkrotit závislost tohoto muže na jídle po té, co všechny ostatní metody selhaly. Místo ztráty chuti k jídlu začal pacient ne...
jednobuněčná hlenka Physarum polycephalum

Paměť jednobuněčných organismů

U nejjednodušších organismů byla objevena paměť a schopnost se učit. Japonští vědci dokázali, že nejprimitivnější organismy mají schopnost pamatovat si a učit se, oznamuje časopis Nature s odvolání...