Ohromující druhová rozmanitost

Ohromná diverzita života zajímá vědce ze všech koutů planety. Organismy spontánně vytváří skupiny, které se již dále nemohou pářit. Tak se počet druhů rapidně zvyšuje do té doby, než nedosáhne relativně stálého stavu.

Vážky (Odonata) jsou řádem okřídleného velkého hmyzu s úzkým a velmi protáhlým tělem, který je v podstatě nezaměnitelný s druhem z jiného řádu. V hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem s nejdokonalejším zrakem.

Vážky (Odonata) jsou řádem okřídleného velkého hmyzu s úzkým a velmi protáhlým tělem, který je v podstatě nezaměnitelný s druhem z jiného řádu. V hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem s nejdokonalejším zrakem.

V letošním roce byly identifikované určité shodné vzorce biodiverzity. Více o výzkumu nám poví studie Global patterns of speciation and diversity publikována v magazínu Nature. Existují dva pohledy na proces vzniku druhů - evoluční proces, u kterého vznikají nové biologické druhy - evoluční teorie. První vyžaduje fyzikální bariéry, jako je například ledovec nebo hora proto, aby se mohli organismy oddělit, umožňující skupinám rozdělit se do té doby než se stanou jednotlivými samostatnými druhy. V druhé teorii, prostředí podporuje druhové znaky v rámci tříd, jenž podněcuje divergenci členů plnit v ekosystému různé role.

V nové studii o globálních vzorcích diverzity a vzniku druhů Global patterns of speciation and diversity, která byla nedávno publikována v magazínu Nature, Les Kaufman, profesor biologie bostonské univerzity (Boston University) a náměstek ředitele mořského programu bostonské university BU Marine Program (BUMP) spolu s týmem badatelů z institutu The New England Complex Systems Institute (NECSI), spolupracovali a našli cestu jak vyřešit otázky diskuze, která se zabývá původem druhů nezávislých na geografické izolaci.

Za použití počítačového modelu pak demonstrovali, jak různorodé druhy mohou vzejít z uspořádání organismů napříč oblastí bez nějakého vlivu geografických bariér nebo dokonce přírodní selekce. Přes několik generací, genetická distance mezi organismy v různých regionech vzrůstá, uvádí studie. Organismy spontánně vytváří skupiny, které se již dále nemohou pářit. Tak se počet druhů rapidně zvyšuje do té doby, než nedosáhne relativné stálého stavu.

"Nás výsledek ukazuje, že druhová diverzita vzniká bez specifických fyzikálních bariér", oznamuje studie. "Model, který jsme navrhli a předložili, pokládá základ pro další pokusy rolí přírodní a sexuální selekce, stejně jako spletitosti stanovišť ve formování vzorců diverzity, kterou okolo sebe dnes vidíme", říká Kaufman. "Naše pohledy mohou být použity pro další nesmírné výzvy, kterým dnes čelíme - nejen pro zabránění vyhasnutí velkého "polena" života, ale také k zabránění uhašení těch pravých sil, které podporují nepřetržité tvoření nových život na naší planetě."

zdroj: http://www.necsi.edu/research...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda,

« Oteplování Afričtí sloni »