Společnost, lidé

muži a ženy

Deset překvapivých statistik o sexu

Ať už se jedná o velikost penisu, riziko nákazy papillomavirem nebo pravděpodobnost vzniku těhotenství, je dobré znát statistické údaje. Přinášíme přehled deseti faktorů důležitých pro sexuální život.
Čich je schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné ve vzduchu

Ženy čichem poznají biologické informace

Ženy umějí čichem rozeznat z potu v podpaží důležité biologické informace. Tato schopnost jim má pravděpodobně umožnit nalezení odpovídajícího partnera.
Ano šimpanzi sdílí mnoho z našich genů, ale psi jsou s člověkem odjakživa a právě proto nabízejí nejlepší model pro pochopení lidského chování.

Psi jsou nejvíce podobní lidem

Spolupráce, vztah k lidem, schopnost rozumět verbální i neverbální komunikaci a umění napodobovat nás vede k závěru, že psi dokáží v mnoha ohledech přemýšlet stejně jako my.
Povolení opravňují důlní společnosti, které "palí" vrcholky hor, k složení odpadu do potoků a mokřin a právě proti tomu se EPA staví.

Povolení dolování signalizuje politický krok vpřed

Rozchod s politikou Bushovy administrace znamenalo, že agentura na ochranu životního prostředí (Enviromental Protection Agency - EPA) upozorňuje na přehlížení důsledků horské těžby uhlí, má zkrátka...
Prosopagnosie, méně formálně pak obličejová slepota

Prosopagnostiky rozlišují lidi podle účesu

Doktor Brad Duchaine byl velmi překvapen, když od svých pacientů nerozlišujících tváře zjistil, že často své příbuzné a známé poznávají pouze podle vlasů a účesu. Zapřemýšlel a dospěl k závěru, že ...
200 BC From the House of the Faun, Pompeii.

Chemické zbraně starověkých Peršanů

Chemické zbraně nebyly poprvé použity během I. světové války, ale už ve III. století, tvrdí archeolog Simon James z univerzity v Leicesteru.
Vchod do jeskyně Wonderwerk. Klesá až do hloubky 139 metrů

Nástroje prvních jeskynních lidí na planetě

Naši vzdálení příbuzní hominidi, kteří patří k rodu Homo, začali žít v jeskyních asi před 2 milióny lety, tj. podstatně dříve, než jsme si na základě předcházejících nálezů mysleli.
Mužské tváře jsou trochu červenější než ženské, ženské tváře jsou víc zelené

Barevné rozdíly mužské a ženské tváře

Vědci právě objevili nepostřehnutelný, ale velmi jasný, rozdíl lidských tváří. Tato odlišnost není na první pohled zcela zřetelná, ale lidé ji velmi dobře cítí - zjistil Michael Tarr se svými koleg...
Gobi je jedna z nejstarších a největších pouští světa, ale oproti ostatním suchým oblastem má několik nepravidelností, které jí od ostatních značně odlišují. Rozkládá se v severní Číně a jižním Mongolsku.

Ve starověku šamani kouřili marihuanu

Pravěcí lidé pěstovali konopí nejen proto, aby mohli splétat provazy. Vyráběli z ní také marihuanu a fetovali ji.
Etiopie, dříve známá pod názvem Habeš, se rozkládá ve středu Afrického rohu. Etiopie je známa jako země se svébytnou, osobitou kulturou. Kromě krátkého období italské okupace v letech 1936–1941 nesdílí koloniální zkušenost jiných afrických zemí.

Radiace upřesnila evoluci myšlení člověka

Vědci zjistili, že lidé nezmoudřeli díky prudkému skoku, jak se myslelo dříve, ale během dlouhého a složitého procesu.