Ostrov Palau bude dostávat energii z nebe

V ostrovním státě Palau se plánuje realizovat první rozsáhlý experiment v historii v příjmu transformované ze sputniku sluneční energie.

V ostrovním státě Palau se plánuje realizovat první rozsáhlý experiment v historii v příjmu transformované ze sputniku sluneční energie

V ostrovním státě Palau se plánuje realizovat první rozsáhlý experiment v historii v příjmu transformované ze sputniku sluneční energie

V ostrovním státě Palau se plánuje realizovat první rozsáhlý experiment v historii v příjmu transformované ze sputniku sluneční energie (podíivejte se taky na další projekty). Stát Palau, který se nachází v Tichém oceáně, má přibližně 20 000 obyvatel. Na konferenci OSN (Organizace spojených národů) o klimatických problémech, která se konala v Indonézii, představitelé státu Palau potvrdili ochotu spolupracovat s USA na experimentu ve využití sluneční energie jako ekologicky čistého paliva.

Amerika státu Palau navrhuje, aby rozmístila na jednom ze svých neobydlených ostrovů (Helenin ostrov) anténu se zabudovaným usměrňovačem (tzv. "rekténu" - odvozeno od rectifying antenna, usměrňovací anténa) s průměrem přibližně 80 metrů. Sputnik, který bude obíhat po nízké orbitě (maximálně 500 kilomertů), bude přenášet na rekténu energii ve formě mikrovln, které ona bude transformovat na stejnosměrný proud. Očekává se, že kapacita systému dosáhne 1 megawattu. A to bude stačit na zajištění energie pro tisíc domů. Nicméně, základním úkolem experimentu je potvrzení bezpečnosti této metody (proto byl vybrán neobydlený ostrov).

Fotoelektrické prvky, které jsou umístěny na sputniku, budou pracovat efektivněji než kterékoliv podobné pozemské zařízení: podle názoru specialistů je v atmosféře rozptýleno až sedm osmin energie, kterou by mohly sluneční baterie využívat. Sputnik bude přelétat nad ostrovem každých 90 minut, přenos energie bude trvat přibližně pět minut - takže, rekténa bude muset buď energii uskladnit, anebo ji rovnou předávat.

Dříve se na podobné projekty plánovalo využívat sputniky na geostacionární orbitě, které nehybně visí nad požadovaným bodem Země a mohou předávat energii nepřetržitě. Ale k tomu by byly potřebné sputniky a rektény podstatně větších rozměrů, přičemž sputnik by musel být přibližně 35 tisíc kilometrů nad Zemí. Kapacita takového systému by byla podstatně vyšší (do 5 gigawatt) a výkon předávaného mikrovlnového paprsku by také podstatně byl vyšší. Musela by se kolem něj vytvořit ochranná zóna - jak na povrchu planety, tak také v atmosféře. Sputnik na nižší orbitě taková opatření nevyžaduje.

Rozpočet projektu počítá s 800 milióny dolarů. S dokončení realizace projektu USA počítají už v roce 2012.

zdroj: http://lenta.ru/news/2007/12/...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Technologie, Ideje, projekty,

« Život na Marsu Absolutní teplo »