Pomyslné cestování časem

Co děláte v okamžiku, kdy neděláte vůbec nic? Řeknete «nic»? Blahopřejeme, právě jste úspěšně složili zkoušku z logiky, ale zároveň jste propadli z neurobiologie.

Co děláte v okamžiku, kdy neděláte vůbec nic? Život za hranicemi reality.

Co děláte v okamžiku, kdy neděláte vůbec nic? Život za hranicemi reality.

Co děláte v okamžiku, kdy neděláte vůbec nic? Řeknete "nic"? Blahopřejeme, právě jste úspěšně složili zkoušku z logiky, ale zároveň jste propadli z neurobiologie. Když člověk řeší myšlenkové úlohy - sčítá v duchu čísla, porovnává vzorce nebo identifikuje osoby - aktivují se různé části mozku. Aktivní části mozku se podobají pestrým kvádrům na šedém pozadí ostatního povrchu.

Docela nedávno vědci zjistili, že když tyto části mozku "startují", druhé jeho oblasti se naopak noří do tmy. Tento "temný systém", který představují přední, temenní a střední spánková oblast, je ve stavu jakoby "vypnutého" stavu, když člověk přemýšlí aktivně a "zapíná se" při "vypnutí" tohoto procesu. Tzn. že i když se pokoušíme vůbec nic nedělat, ve skutečnosti něco děláme. Ale co? Odpověď je naprosto nečekaná - cestujeme časem.

Lidské tělo se v čase pohybuje pouze dopředu - ať tomu chceme, či nikoliv. Ale náš mozek je schopen pohybovat se po časové linii v libovolném směru a libovolnou rychlostí. Schopnost zavírat oči a znovu prožívat výrazné události našeho života jsme získali během evolučního procesu, tím se lišíme od živočišné říše. V myšlenkách se můžeme naprosto bez problémů přenést jak do minulosti, tak do budoucnosti. Pokud je ale "neuronový stroj času" poškozen následkem nemoci, věku nebo nějaké nešťastné události, stáváme se zajatci současnosti. Například, lidé s Alzheimerovou nemocí mají určitým způsobem porušenou temnou zónu, nepamatují si své včera a nevidí ani své zítra. Ale proč nám evoluce dala chopnost v myšlenkách cestovat časem? Možná proto, abychom měli možnost předvídat hrozící nebezpečí a vyhnout se mu - pomyslné cestování časem nám umožňuje jednou pro vždy si osvojit získanou zkušenost.

Ale nejvíce ohromující fakt o temné stránce mozku není to, že funguje a jak často funguje. Neurobiologové zkoumají "temný systém" jako něco, co funguje "po zmlknutí". A tento výzkum říká, že my velkou část času trávíme za hranicemi skutečnosti. Lidé obyčejně přehodnocují, jak často ve svých myšlenkách jsou "tady" a "teď". Pouze nečekaná událost - vytí psa, pláč dítěte nebo telefonní zvonění, jsou schopny vrátit nás do reality. Vnitřní dialog se vypíná a my se "přepínáme" do reálného života. Zůstáváme "zde" tak dlouho, jak je to potřebné pro získání informací, a potom náš mozek znovu "usíná" a opět začne zcela vládnout "temný systém".

zdroj: http://www.time.com/time/maga...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Ideje, projekty,

« Fyzici v práci Výroba paliva z CO2 »