Výroba paliva z CO2 pomocí slunečního záření

Výzkumníci z firmy Sandia National Laboratories v Mexiku nalezli cestu, jak pomocí slunečního záření recyklovat oxid uhličitý a vytvořit palivo podobné metylalkoholu nebo benzínu.

Výzkumníci z firmy Sandia National Laboratories v Mexiku nalezli cestu, jak pomocí slunečního záření recyklovat oxid uhličitý a vytvořit palivo podobné metylalkoholu nebo benzínu.

Výzkumníci z firmy Sandia National Laboratories v Mexiku nalezli cestu, jak pomocí slunečního záření recyklovat oxid uhličitý a vytvořit palivo podobné metylalkoholu nebo benzínu.

Projekt pod názvem The Sunlight to Petrol, nebo zkráceně S2P, v podstatě obrací proces hoření, znovuzískáním stavebních částic uhlovodíku. Ty mohou být potom použity ke sloučení kapalných paliv, jako je metylalkohol nebo benzín. Výzkumníci tvrdí, že technologie již funguje a mohla by pomoci zredukovat emise skleníkových plynů, přestože rozsáhlejší realizace by mohla trvat desítky let, a možná i víc.

"Jde hlavně o to, že se uzavírá koloběh," říká Ellen Stechel, manager pro oddělení přeměny energie a paliva firmy Sandia (Sandia National Laboratories). "V dnešní době naše fosilní paliva produkují CO2. Tento projekt by nám mohl pomoci řídit a redukovat emise a ukázat nám cestu k energetickém systému netečného uhlíku.

Nápad recyklovat oxid uhličitý není novinkou, ale byl všeobecně považován za příliš složitý a drahý na to, aby stál za námahu. Ale s cenami nafty převyšujícími 100 dolarů za barel, vzájemně se znepokojením z globálního oteplování, jsou výzkumníci čím dál tím více motivování zkoumat recyklaci uhlíku. Například firma Los Alamos Renewable Energy vyvinula metodu, jak použít CO2 pro výrobu elektřiny a paliva.

S2P používá solární reaktor nazvaný "Counter-Rotating Ring Receiver Reactor Recuperator", nebo CR5 k rozdělení oxidu uhličitého na oxid uhlíku a kyslík.

"Je to tepelný motor," říká Stechel. "Ale mimo konání práce mechanické, koná také práci chemickou."

Laboratorní experimenty odhalily, že proces funguje, říká Stechel. Výzkumníci doufají, že dokončí prototyp během dubna.

Prototyp bude mít velikost i tvar pivního sudu. Bude obsahovat 14 kruhů ze slitiny kobaltu a feritu, každý o průměru asi jedné stopy a budou se otáčet jedenkrát za minutu. Plocha solární pece o velikosti 88 metrů čtverečných bude do jednotky přivádět sluneční světlo a ohřívat kruhy na teplotu přibližně 2 600 stupňů Fahrenheita. Při této teplotě slitina kobaltu a feritu uvolní kyslík. Jakmile kruhy zchladnou na 2 000 stupňů, budou vystaveny CO2.

Protože je slitina zbavena kyslíku, naváže si jej z CO2 a zanechá nám čistý oxid uhlíku - stavební prvek pro vytvoření uhlovodíku - který může být použit pro výrobu metylalkoholu nebo benzínu. A díky tomu, že si slitina obnovila svůj původní stav, tak je jí možno použít pro další cyklus.

Paliva jako metylalkohol a benzín jsou kombinací vodíku a uhlíku, které lze relativně jednoduše sloučit, tvrdí Stechel. Metylalkohol je nejednodušší a přesně u něj se plánuje začít, ale mohl by být vytvořen také benzín.

zdroj: http://www.wired.com/science/...

Související články

Články z rubriky Technologie, Ideje, projekty, Vynálezy,

« Kulturní rozdíly Palma »