Buněčné stárnutí a exprese biomarkerů

Badatelé z oblasti medicíny a genetiky přišly s novým objevem o buněčném stárnutí. Proč je ale tento objev významný i pro výzkum rakoviny? Tato studie byla podpořena granty z několika institucí a vydána v deníku Aging Cell (Stárnoucí buňka).

Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje se chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním se různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými. Dochází k vyšší náchylnosti k různým nemocem a může skončit smrtí, pokud daný jedinec nezemře z jiných důvodů již dříve.

Stárnutí (senescence) je proces, který se projevuje se chátráním tělesné schránky a snižováním efektivity a účinnosti fungování organismu, hromaděním se různých defektů v organismu a jeho klesající schopností tyto defekty opravovat a nahrazovat vadné či odumřelé buňky novými. Dochází k vyšší náchylnosti k různým nemocem a může skončit smrtí, pokud daný jedinec nezemře z jiných důvodů již dříve.

Výzkumníci z Univerzity North Caroline (University of North Carolina) představili objev, týkající se buněčného stárnutí. Objevili totiž, že jako buněčné a tkáňové stáří, zvyšuje se exprese proteinu nazývaného p16INK4a se u většiny savčích orgánů. Protože p16INK4a je tumorový supresorový protein, je toto bádání zajímavé i pro výzkumy rakoviny. Tato studie byla podpořena granty z několika institucí a vydána v deníku Aging Cell (Stárnoucí buňka).

Tým těchto badatelů nyní dokázal, že ten samý biomarker se vyskytuje v lidské krvi a je silně souvztažný s chronologickým věkem i s určitými návyky, jako je například závislost na tabáku nebo fyzická neaktivita, což jak je známo, urychluje proces stárnutí.

Ve studii badatelé zveřejnili, že již vyřešili technické překážky vývoje jednoduchého krevního testu ke zjištění p16INK4a exprese, která se nachází v buňkách nazývaných T-lymfocyty.

"Toto je velice významný krok dopředu jak klinicky určit aktuální molekulární věk lidí jako protilehlý jejich věku chronologickému", podotkl autor studie, docent medicíny a genetiky na Univerzitě North Caroline, Norman Sharpless.

Badatelé ratifikovali tento test získáním krve od dvou skupin zdravých lidských dobrovolníků, tvořící 170 osob, kteří také vyplnili dotazník o současném zdravotním stavu a návycích chování. Objevili, že exprese biomarkerů je silně souvztažná s dárcovým chronologickým věkem a vlastně se exponenciálně s věkem zvyšuje.

Ačkoliv ještě nevíme, zda je tento test dostatečně dobrou reflexí buněčného věku všech typů lidských tkání, věříme, že je to začátek procesu lepšího porozumění o skutečnostech, jako jsou například vhodnost orgánů při transplantaci, otázky regenerace lidí po operacích nebo budoucí toxicita chemoterapie u pacientů s rakovinou.

zdroj: http://www.med.unc.edu/www/ne...

Související články

Články z rubriky Tajemství firmy, Medicína, zdraví,

« Nesmrtelný záznam Úbytek včel »