Bude planeta jedním velkým městem

Růst světového počtu obyvatelstva a proces urbanizace (neboli koncentrace obyvatelstva do měst) patří k nejdiskutovanějším tématům demografie obyvatelstva. Jaké jsou statistické prognózy těchto dvou demografických otázek?

Šanghaj je s 9 mil obyvatel (2005) nejlidnatější město Číny a významné hospodářské centrum této země. Rozkládá se při ústí řeky Jang-c'-ťiang do Východočínského moře a od roku 2004 vystřídala s ročním obratem nákladu 380 milionů tun Rotterdam na pozici největšího přístavu světa.

Šanghaj je s 9 mil obyvatel (2005) nejlidnatější město Číny a významné hospodářské centrum této země. Rozkládá se při ústí řeky Jang-c'-ťiang do Východočínského moře a od roku 2004 vystřídala s ročním obratem nákladu 380 milionů tun Rotterdam na pozici největšího přístavu světa.

Ve 21. století bude v 19 městech na světě bydlet přes 20 miliónů obyvatel a možná dokonce i více. V roce 1000 n. l. bylo na světě největším městem Córdoba ve Španělsku, v roce 1500 začalo vzrůstat počtem obyvatel město Peking a o 300 let později to bylo první město, které se mohlo chlubit více než jedním milionem obyvatel. V roce 1900 se obřím světovým velkoměstem s počtem obyvatel přes 6 miliónů stal Londýn. Později v roce 1950 byl pak New York prví metropolí s počtem obyvatel přesahující 10 miliónů obyvatel.

Týdně se do měst stěhuje 1,4 miliónů lidí. Není tedy divu, že historii obyvatelstva můžeme v podstatě nazvat historií migrace.

Většina světové populace v současné době žije a pracuje ve městech a mnoho dalších obyvatel bude přibývat. V roce 1800 žilo ve městech pouze 3% světového obyvatelstva, 47% na konci století 20. V roce 1950 existovalo na světě 83 měst s populací překračující počet 1 milión, v roce 2007 se na světě nacházelo 468 městských území s více než 1 miliónem obyvatel.

Jestliže tento současný trend bude přetrvávat i nadále, pak se bude světová populace zdvojnásobovat každých 38 let. Předpověď Organizace Spojených národů zní, že současný stav světové městske populace s počtem 3,2 miliardy by v roce 2030 mohla vzrůst až k 5 miliardam, kdy 3 z 5 lidí bude žít ve městech. V roce 2050 by mohly žít ve městech téměř dvě třetiny světové populace.

Největší populační růst by měl být zaznamenán v těch nejchudších a nejméně urbanizovaných kontinentech, jako je Afrika nebo Asie. Různé přehledy a dokumenty ukazují, že hlavní nárůst populace se během příštích 25 let odehraje převážně v rozvojových zemích světa.

Zatím můžeme aspoň přemýšlet nad otázkami, jak tato stále neskutečně rostoucí urbanizace ovlivňuje kvalitu života, jak se tím mění způsoby, kterými žijeme i umíráme, jak přistupujeme k chudobě a starobě, jak se mění naše návyky konzumování, recyklování, výkonnosti, budování nebo inovace?

zdroj: http://www.dailygalaxy.com/my...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé,

« Kvantová teorie Opice i lidé »