Sledování buněk pomocí nanokrystalů

Nanokrystaly, jinak nazývané nanočástice mají rozměr až několik stovek nanometrů. Díky tomuto malému rozměru se tak dají nanokrystaly opticky sledovat. A tak by se mohly používat při zkoumání různých buněčných procesů.

Postgraduální badatelé Shiwei Wu a Gang Han, vedeni Brucem Cohenem, a další vědci Jim Schuck a Delia Milliron, pracovali na vynalezení nanokrystalů, které by obsahovaly vzácné zemské prvky, jež by absorbovaly nízkoenergetické infračervené světlo a přeměňovaly jej na viditelné světlo během několika přenosu energie, při jejich zasažení stálou vlnou, blízko-infračerveného laseru.

Postgraduální badatelé Shiwei Wu a Gang Han, vedeni Brucem Cohenem, a další vědci Jim Schuck a Delia Milliron, pracovali na vynalezení nanokrystalů, které by obsahovaly vzácné zemské prvky, jež by absorbovaly nízkoenergetické infračervené světlo a přeměňovaly jej na viditelné světlo během několika přenosu energie, při jejich zasažení stálou vlnou, blízko-infračerveného laseru.

Badatelé z amerického střediska - Lawrence Berkeley National Laboratory vytvořili stabilní a bio-přátelské nanokrystaly. Tyto sondy vyzařující světlo představují významný krok v pátrání ohledně chování proteinů a ostatních doplňků v komplexních systémech, jako je například živá buňka. Označování a sledování určitého buněčného doplňku v biologickém prostředí sebou nese několik problémů: sonda (snímač) se může náhodně vypnout nebo zapnout, bojuje se světlem vyzařující z buňky a během procesu může dojít také ke zničení sondy kvůli silnému laserovému vzruchu, což zneškodní vidět vše, co může být k pozorování zajímavé a důležité.

"Nanočástice, které jsme vytvořily, mohou být používány ke studiu biomolekul jednu po druhé", řeklBruce Cohen, vědec výzkumné laboratoře Biological Nanostructures Facility. Tyto single-molekulární sondy nám dovolí "stopovat" proteiny v buňce nebo okolo ní, a sledovat tak změny aktivity při použití léků nebo jiných bioaktivních sloučenin."

Postgraduální badatelé Shiwei Wu a Gang Han, vedeni Brucem Cohenem, a další vědci Jim Schuck a Delia Milliron, pracovali na vynalezení nanokrystalů, které by obsahovaly vzácné zemské prvky, jež by absorbovaly nízkoenergetické infračervené světlo a přeměňovaly jej na viditelné světlo během několika přenosu energie, při jejich zasažení stálou vlnou, blízko-infračerveného laseru. Biologické tkáně jsou více transparentní blízko-infračervenému světlu, a nanokrystaly jsou tak pak vhodnější pro snímání živých systémů s výsledkem minimálních škod nebo rozptylu světla.

K dalšímu studování, jak by se tyto sondy mohly chovat v opravdovém biologickém systému, inkuboval tým nanokrystaly s embryonálními fybrioblasty myší, buňkami zásadními k vývoji pojivové tkáně, povolující nanokrystalům být ve vnitru buňky.

zdroj: http://www.sciencedaily.com/r...

Tagy

buňka nano

Související články

Články z rubriky Technologie,

« Obraz Země Fotoaparát »