Ochrana deštných lesů je výnosnější

Těžba a výroba palmového oleje má v současné době za následky nekonečné odlesňování obrovských ploch tropických deštných lesů. Studie, zaměřena na jediný zalesněný region v Indonésii (Kalimantan), kde ono odlesnění přináší mnoho kontroverzních zájmů i deník „Conservation Letters“ uvádí, že právě tento návrh by mohl pomoci v ochraně ohrožených lesů.

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Krom nich ještě existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku.

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech Přední a Zadní Indie. Krom nich ještě existují menší ostrovní pralesy v Karibiku, Indickém oceánu a rovníkové oblasti Pacifiku.

Návrh pojmenovaný Redd (Reduced Emission from Deforestration and Degradation) ukazuje, že ochrana dešťových lesů by mohla být dokonce výnosnější, než je samotné odlesňování ploch nutné pro těžbu a výrobu palmového oleje.

Palmový olej, díky jehož výrobě jsou lesy káceny, je jednou z ingrediencí jídel či mýdel, a stal se také důležitou surovinou bionafty. Ekologicky významné lesy, které jsou káceny, jsou ale také domovem pro mnoho tříd a druhů živočichů a rostlin, včetně ohrožených orangutanů a velice významných rašelinných močálů bohatých na uhlí.

Cílem této studie bylo zaměření se na ochranu těchto lesů, která by ve výsledku mohla být stejně tak výnosná i výnosnější, než je výroba a těžba palmového oleje. Podle organizace Redd, by bylo možné a žádoucí tyto společnosti na výrobu palmového oleje vyzvat k ochraně zalesněného území, které vlastní a v podstatě prodávat na speciálním trhu z jejich uhlíkových emisí "jednotky uhlíku".

Autoři této studie zkoumali finanční reporty těchto společností zaměřené na výrobu palmového oleje a zjišťovali, kolik peněz tyto společnosti z těžby a výroby oleje i z prodeje dřeva získávají. Tyto zisky pak sami porovnávali s očekávanými uhlíkovým emisemi z plánovaných projektů zaměřených na těžbu a výrobu palmového oleje a spočítali, že pokud by se prodala tuna "uhlíkových jednotek" za 10$, byla by záchrana lesů o mnoho výnosnější než jejich odlesnění, které by bylo vzhledem k těžbě palmového oleje nutné.

Oscar Venter z Univerzity Queensland (University of Queensland), vedoucí autor studie, také věří, že pokud se program Redd stane součástí Kyotského protokolu, celá situace se výrazně zlepší a v oblastech navržených pro těžbu a výrobu palmového oleje bude více než možné zmiňovanou ochranu lesů lépe financovat.

zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/sc...

Související články

Články z rubriky Planeta, přiroda, Ideje, projekty,

« Žraloci Příroda »