Ideje, projekty

Vybarvená fotografie houby Gliocladium roseum, získaná na skenovacím elektronovém mikroskopu

Dieselové palivo lze získávat z hub

Gary Strobel se svými kolegy z univerzity v Montaně (Montana State University) objevili "mykodiesel" - lehký topný olej, získaný mikroskopickou houbou, která roste v džunglích Jižní Ameriky.
Nejznámější je chiméra hlavatá (Chimaera monstrosa), která obývá sever Atlantiku a Středozemní moře.

Britský parlament schválil tvorbu chimér

Dolní komora britského parlamentu schválila ve třetím čtení zákon, který povoluje vytváření hybridních embryí neboli chimér
Délka některých pradávných kanálů tvořila více než 800, a šířka - více než 5 kilometrů. Nyní jsou řečiště pohřbena pod pískem, ale jejich obrysy jsou z kosmu pořád ještě dobře vidět.

Mokrá etapa na Sahaře pomohla lidem

Britští vědci vyslovili předpoklad, že před asi 120 tisíci lety v Africe začala "mokrá etapa", jejíž důsledkem v se na Sahaře vytvořily široké řeky. A právě po nich mohl Homo sapiens začít svou pou...
Ptakoještěři (Pterosauři - okřídlení ještěři) jsou vyhynulí druhohorní plazi, první obratlovci v historii Země, kteří možna byli schopní aktivního letu. Žili stejně jako jim fylogeneticky příbuzní dinosauři od svrchního triasu (před 228 miliony let) až do konce křídy před 65 miliony let. Jejich křídla byla tvořena kožovitou blánou napjatou mezi tělem a prodlouženým čtvrtým prstem.

Pterosauři možná nemohli létat

Vědec předpokládá, že většina ptakoještěrů, v každém případě minimálně velké druhy, se nedokázala udržet ve vzduchu. Tato verze protiřečí téměř všemu, co badatelé o pterosaurech znají (také proto j...
Intuice a zkušenost nám říkají, že vlny se šíří od zdroje (pokud se neodrazí od nějakého objektu, ale to už je jiný případ). Tím spíš, při dodržení celé řady podmínek, například, sousedství dvou a více identických zdrojů vln, definovaných geometrií svého umístění, frekvence a síly intenzity, v některých místech v prostoru se vytvářejí překvapující zpětné toky, které se fakticky šíří směrem ke zdroji.

Zpětné vlny směřují ke zdroji

Tok elektromagnetického záření v určitých podmínkách může směřovat ke zdroji, a ne od něj, přitom vytváří zajímavé efekty zrakového "klamu". Neobvyklou vlastnost vln objevil na konečku pera Cesar M...
Galaxie NGC 1309 se nachází v souhvězdí Eridana vzdálené od nás 100 miliónů světelných let (fotografie pořízená orbitálním teleskopem Hubble). Tato galaxie má spoustu takových cefeid, které se mohou bez problémů stát vysílači mezigalaktického internetu.

Hvězdy jako uzly mezigalaktického internetu

Astronomové, kteří už celé století s velkým zájmem pozorují pulzující hvězdy, možná ani netuší, že bezděky "poslouchají" přímé vysílání mimozemských civilizací.
Chloroplasty měříku příbuzného v optickém mikroskopu

Realizace fotosyntézy v laboratoři

Daniel Nocera a Matthew Kanan z Massachusettského technologického institutu (Massachusetts Institute of Technology) objevili "jednoduchý a levný" způsob dělení vody na kyslík a vodík. Tato reakce j...
Benzol (BTEX) je směs chemických látek vznikajících při koksování. Skládá se z benzenu, toluenu, xylenů a ostatních sloučenin. Získává se vypíráním koksárenského plynu pracím olejem.

Bakterie se naučily čerpat živiny z karcinogenů

Australští vědci objevili bakterii, která využívá karcinogenní látky jako svůj zdroj potravy. Tyto mikroorganismy jsou v Austrálii endemické a se živí látkami BTEX – směsí uhlovodíků benzolové řady.
Přirozené brnění bichira senegalského (Polypterus senegalus)

Pentagon zkopíruje superbrnění pravěké ryby

Skupina amerických vědců z Massachusettského technologického institutu navrhla využít šupiny bichira senegalského jako model při výrobě pancíře. Výzkumy ukázaly, že za 96 miliónů let tato ryba přir...
Rozměry vzducholodi zatím nebyly zveřejněny, tzn. hodnotit je předčasné

Dopravní vzducholoď s heliem se vrací

Nová vzducholoď má vyřešit vážný problém: na naší planetě existují tak vzdálené oblasti a velmi těžce přístupná místa, kam dopravit velmi těžké objekty prakticky není čím. Letadlo nemá kam přistát,...