Hořící led jako fosilní palivo

Přírodní plyny uzavřené v krystalcích ledu skrývají ohromné množství energie. Tyto hydráty se vyskytují pod mořskou hladinou, v hloubce minimálně 500 metrů.

Hydráty metanu jsou tvořeny zmrzlou vodou a molekulami metanu. Vznikají působením vysokého tlaku a nízkých teplot při průnicích metanu ze zemské kůry a při rozkladu organické hmoty.

Hydráty metanu jsou tvořeny zmrzlou vodou a molekulami metanu. Vznikají působením vysokého tlaku a nízkých teplot při průnicích metanu ze zemské kůry a při rozkladu organické hmoty.

Hydráty metany jsou směsi vody a plynu, vzniklou pod obrovským tlakem na mořském dně. Přírodní plyny uzavřené v krystalcích ledu skrývají ohromné množství energie, které bude možné získat. Jde o led, který hoří. Pro laika tato sloučenina vypadá jako klasický led, nicméně vědci z USGS (Věda pro změnu světa) v něm vidí budoucnost paliva, které neprodukuje žádné emise.

V 2005 roce objevili na kontinentálním šelfu u pobřeží USA z chemického hlediska velice zajímavou formu tohoto bioplynu: jeho sublimáty označované jako hydráty metanu. Tyto hydráty se vyskytují pod mořskou hladinou, v hloubce minimálně 500 metrů, kde teplota vody dosahuje 5oC. Právě za těchto podmínek se plynný metan přeměňuje v krystalický bílý sublimát, který vypadá podobně jako pevný oxid uhličitý. Jeden krychlový kubík hydrátu metanu obsahuje 160 m3 klasického plynného metanu. Tato látka představuje ohromnou zásobárnu energie.

Získání plynu už bylo laboratorně ověřeno: je potřeba pouze oxid uhličitý, který je na hydráty pod tlakem vháněn, a který vytlačí z molekul vytoužený metan. Jedná se o novou metodu, protože až doposud se těžaři snažili získat metan pouze zahříváním hydrátu, což bylo ale velmi málo efektivní. Vzhledem k tomu, že se na Zemi nachází něco mezi 1015 až 1017 metry krychlovými hydrátů organických plynů, jedná se o v současné době velmi sledovaný projekt s vysokým potenciálem.

Těžbu lehce komplikuje pouze fakt, že většina ložisek se nachází buď pod mořským dnem (Japonské moře, Mexický záliv), nebo je uvězněna v naprostém permafrostu (Aljaška).

A tady můžete podívat na experiment studentu z Kalifornské univerzity v Irvinu (University of California Irvine) z hořícím ledem.

Podívejte se taky na zajímavý pokus spalovaní vody.

zdroj: http://www.newscientist.com/a...

Související články

Články z rubriky Technologie, Tajemství firmy,

« Kmenové buňky Čteni myšlének »