Chemici přinutili vzácný plyn k chemické reakci

Chemikům se podařilo syntetizovat a prostudovat novou molekulu, která obsahuje vzácný plyn xenon.

autoři Leonid Khriachtchev, Markku Räsänen a jeich kolega Jan Lundell

autoři Leonid Khriachtchev, Markku Räsänen a jeich kolega Jan Lundell

Chemikům se podařilo syntetizovat a prostudovat novou molekulu, která obsahuje vzácný plyn xenon. Je docela možné, že HXeOXeH je nejlehčí molekulou se dvěma atomy xenonu, oznamuje mezinárodní kolektiv v článku, publikovaném v časopise Journal of American Chemical Society.

Vzácné plyny (hélium, neon, argon, krypton, xenon, radon) jsou chemické inerty, protože jejich vnější elektronový obal je zcela zaplněn. Přesto některé z nich mohou za určitých podmínek být přinuceny reagovat a vytvořit pevnou sloučeninu.

První sloučeninu xenonu - XePtF6 - se podařilo vytvořit v roce 1962. Aby byly vytvořeny nové sloučeniny, které obsahují molekuly vzácných plynů, musí být často využit právě fluor, protože s nim reagují velmi ochotně. Přesto, jak poznamenává skupina Chrjaščeva z Helsinske Univerzity (Helsingin yliopisto), v poslední době je pozorován zvýšený zájem o "bezfluorovou" chemii vzácných plynů.

Nedávno bylo získáno 22 molekul typu HNgY (Ng - vzácný plyn, Y - elektronegativní prvek): HXeCl, HXeI, HKrC3N atd. Všeobecná metoda jejich získávání je fotolýza (rozklad působením světla) předchůdce HY na nízkoteplotní matrici ze vzácného plynu a následné zahřívání.

Leonid Chrjaščev se svými kolegy tento postup použili, jako HY vzali vodu (jako pomocnou látku - N2O). Fotolýza probíhala za pomoci ultrafialového záření při 9 stupních Kelvina, vedlejší produkty byly odstraňovány nahříváním na 45 stupňů Kelvina. Získaná molekula, HXeOXeH, podle vědců jako kdyby obsahovala molekulu vody a dva atomy xenonu. Její existence byla zafixována pomocí IK - spektroskopie, zjištěné vlastnosti se shodují v předpovězenými vlastnostmi.

Vědci si myslí, že vytvoření této molekuly může být prvním krokem k syntéze řetězců (Xe-O)n. Její vznik může přispět k lepšímu pochopení vlastností xenonu a možná i k vyřešení "xenonového problému": najít příčinu nestability xenonu v přírodě.

zdroj: http://pubs.acs.org/cgi-bin/a...

Související články

Články z rubriky Technologie,

« Medúza-robot Elektřina vs benzín »