galaxie

Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd, mlhovin, hvězdokup, mezihvězdné hmoty a tmavé hmoty.

Podobnost galaxií popírá temnou hmotu

Analýza struktury dvou set náhodně vybraných objektů vyzvala u vědců pochybnosti o Standardním modelu a existenci temné hmoty.
Fotografie galaxie NGC 4438 (vlevo) a M86 (vpravo). Červeně jsou znázorněny nitě ionizovaného vodíku.

Rychlost galaxií brání zrodu hvězd

Vysokorychlostní srážky galaxií mohou být zodpovědné za zvýšenou teplotu mezihvězdných látek.
Směrem k souhvězdí Kentaura (zvýrazněno fialovou barvou) se velkou rychlostí pohybuje 700 galaktických klastrů

Útěk galaxií z Vesmíru

Společně s temnou hmotou a temnou energií se do zorného pole astrofyziků dostal ještě jeden záhadný jev: stovky galaktických klastrů a obrovská mračna plynných a prachových látek, která se pohybují...
Příklad spirální galaxie: Galaxie Messier 101 (M101, také známá jako NGC 5457 nebo Pinwheel Galaxy (Galaxie větrník)) ležící v severním obtočném (cirkumpolárním) souhvězdí Ursa Major (Velká medvědice), ve vzdálenosti 25 milionů světelných let od Země.

Rameno vypovídá o stárnutí galaxie

spirálovité galaxie, které mají rameno - příčku mezi rukávy v centrální části a zpočátku takovou strukturu nemají. Vědec pozoroval galaxie, které se nacházejí v různých vzdálenostech od té naší, co...
Španělský 30 metrový IRAM – jeden ze tří radioteleskopů, které pomohly autorům objevu pozorovat organiku v centru Mléčné dráhy

Další cihlička života objevena v centru Galaxie

Specialisté z institutu radioastronomie Maxe Plancka (Max-Planck-Institut für Radioastronomie - MPIfR) objevili v centrální oblasti Mléčné dráhy organickou molekulu, která je předchůdcem aminokysel...
Snímek komety Tempel 1 67 sekund po výbuchu úderníku přístroje Deep Impact.

Teorie ve prospěch mimozemském původu života

Badatelé dospěli k nové teorii o původu života na kometách, a podložili ji výsledky, které byly v letech 2004 - 2005 získány během letů kosmických zařízení ke kometám.
Čočkovitá galaxie je nádherný objekt. Modrý prstenec je zobrazením čočkovité galaxie, pokud by nedocházelo ke gravitačnímu vytváření čočky, asi by se nepodařilo spozorovat ji.  Mimochodem, díky tomuto jevu astronomové mohli o galaxii zjistit další podrobnosti. I to, že v ní dochází k velmi intenzivnímu vytváření hvězd.

Byl nalezen úžasný Einsteinův prstenec

Čočkovitá galaxie je nádherný objekt. Modrý prstenec je zobrazením čočkovité galaxie, pokud by nedocházelo ke gravitačnímu vytváření čočky, asi by se nepodařilo spozorovat ji. Mimochodem, díky tom...