Rychlost galaxií brání zrodu hvězd

Vysokorychlostní srážky galaxií mohou být zodpovědné za zvýšenou teplotu mezihvězdných látek.

Fotografie galaxie NGC 4438 (vlevo) a M86 (vpravo). Červeně jsou znázorněny nitě ionizovaného vodíku.

Fotografie galaxie NGC 4438 (vlevo) a M86 (vpravo). Červeně jsou znázorněny nitě ionizovaného vodíku.

Vysokorychlostní srážky galaxií mohou být zodpovědné za zvýšenou teplotu mezihvězdných látek. O tomto problému se mluví v tiskové zprávě na internetových stránkách univerzity v Yelle (Yale University), ze které se skupina vědců zúčastnila výzkumu. Práce těchto vědců bude zveřejněna v listopadovém čísle časopisu The Astrophysical Journal.

Pomocí 3,5 metrového teleskopu Národní observatoře optické astronomie (Kitt Peak), který je umístěn v Arizoně, vědci pozorovali nitě teplého plynu (především ionizovaného vodíku) kolem spirálovité galaxie NGC 4438 a eliptické galaxie M86. Oba objekty se nacházejí ve vzdálenosti 50 miliónů světelných let od Země v souhvězdí Panny. Nitě kolem galaxií byly pozorovány i dříve, přesto se za pomocí nových fotografií podařilo až teď poprvé odhalit, že vytvářejí jakýsi můstek, který spojuje tyto kosmické objekty. A navíc, spektroskopická analýza jednotlivých částí můstku ukázala na rozdělení rychlostí plynu, které mělo vzniknout důsledkem srážky. Hvězdy ale v daném mostním spojení chybí.

Obvykle ke srážkám galaxií dochází následujícím způsobem. V první etapě galaxie procházejí vzájemně skrz sebe a pak se rozdělí. Pokud ke srážce došlo mezi galaxiemi ne příliš velkých rozměrů, pak se mezihvězdný plyn koncentruje blíž k centru galaxií. To způsobuje lokální zvýšení zrodu hvězd, protože hvězdy vznikají důsledkem stlačení hustého nahromadění plynu za působení vlastní gravitace těchto shluků.

Přesto, jak ukazují nová pozorování, pokud jedna z galaxií má velkou hmotnost (v našem případě je to M86), pak dochází k tzv. vysokorychlostní srážce (protože masivní galaxie má podstatně silnější gravitační pole - a ona k sobě velmi silně přitahuje partnera). Při takové srážce se mezihvězdný plyn zahřívá. Vysoká teplota brání vzniku stálých seskupení, ze kterých by později mohly vzniknout hvězdy.

Podle slov vědců, nový objev umožňuje vysvětlit nízký počet vzniklých hvězd poblíž center masivních eliptických galaxií: zrození hvězd překáží zvýšená teplota mezihvězdného plynu. V současné době se předpokládá, že plyn se nahřívá díky působení extra masivní černé díry, která se pravděpodobně nachází v jádru galaxie.

zdroj: http://opa.yale.edu/news/arti...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Soukromá raketa Podobnost galaxií »