Byl nalezen úžasný Einsteinův prstenec

Čočkovitá galaxie je nádherný objekt. Modrý prstenec je zobrazením čočkovité galaxie, pokud by nedocházelo ke gravitačnímu vytváření čočky, asi by se nepodařilo spozorovat ji. Mimochodem, díky tomuto jevu astronomové mohli o galaxii zjistit další podrobnosti. I to, že v ní dochází k velmi intenzivnímu vytváření hvězd (foto SDSS).

Čočkovitá galaxie je nádherný objekt. Modrý prstenec je zobrazením čočkovité galaxie, pokud by nedocházelo ke gravitačnímu vytváření čočky, asi by se nepodařilo spozorovat ji.  Mimochodem, díky tomuto jevu astronomové mohli o galaxii zjistit další podrobnosti. I to, že v ní dochází k velmi intenzivnímu vytváření hvězd.

Čočkovitá galaxie je nádherný objekt. Modrý prstenec je zobrazením čočkovité galaxie, pokud by nedocházelo ke gravitačnímu vytváření čočky, asi by se nepodařilo spozorovat ji. Mimochodem, díky tomuto jevu astronomové mohli o galaxii zjistit další podrobnosti. I to, že v ní dochází k velmi intenzivnímu vytváření hvězd.

Skupina astronomů z Velké Británie, Ruska, Španělska, Polska, Německa a Francie oznámila, že objevila jeden z nejúplnějších prstenců Einsteina. Vyjímečný astrologický nález byl uskutečněn i díky španělskému teleskopu Isáka Newtona (Isaac Newton Telescope) a ruskému Velkému azimutálnímu teleskopu (BTA).

Einsteinovy prstence představují obrazce, které vznikají v důsledku gravitačního vzniku čočky. Vznikají v případě, že nějaký zdroj světla, gravitační čočka (jakýkoliv masivní objekt) a pozorovatel jsou v jedné linii, proto jde o zcela zřídkavý jev. V důsledku toho vzniká obraz podobný duze, který se přibližuje k obvodu.

Nedávno nalezený objekt byl nazván Kosmickou podkovou, ale vypadá o mnohem «lépe než podkova»: rozloha oblouku představuje 300 stupňů. Takže tento Einsteinův prstenec je jedním z nejúplnějších, které dosud astronomové poznali.

V daném případě je zdrojem záření galaxie, která se nachází ve vzdálenosti 10,9 miliard světelných let od Země. Gravitační čočka se nachází ve vzdálenosti 4,6 miliadr let. Tento objekt je sférickou galaxií, která je asi deset krát větší než naše galaxie.

Jak výzkumníci oznámili, Kosmická podkova se k nim dostala jako výsledek pozorování nebe, které se provádí v rámci projektu Sloan Digital Sky Survey (SDSS).

Článek s popisem Kosmické podkovy bude publikován v Astrophysical Journal Letters. V současné době je umístěn na servru předtisků arXiv.org.

zdroj: http://www.universetoday.com/...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Eris převážila Pluto Big Bang »