Úbytek chrupavky v důsledku nadváhy

Obezita, mezi jinými dalšími faktory, je silně spojena se zvyšujícím se rizikem rychle se vyvíjejícího onemocnění chrupavky; úbytku a ztráty chrupavky, uvedla studie vydaná v magazínu Radiology. Více o tomto o problému, v jehož důsledku může toto onemocnění vznikat, doktor Frank W. Roemer z univerzity Boston.

Obezita, česky otylost (zastarale cizím slovem obesita, nebo obesitas, zastarale česky obtloustlost) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce (např. člověka), která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.

Obezita, česky otylost (zastarale cizím slovem obesita, nebo obesitas, zastarale česky obtloustlost) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva savce (např. člověka), která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví.

U postupující ztráty chrupavky jsme izolovali rizikové faktory demografické i ty v důsledku magnetické resonance, - řekl vedoucí autor studie, doktor lékařských věd, docent na univerzitě Boston (Boston University) a spoluředitel radiologického střediska lékařské bostonské univerzity Quantitative Imaging Center at the Department of Radiology at Boston University School of Medicine, Frank W. Roemer. Jediným prediktorem, který nebyl založený na MRI (magnetická resonance) byl index tělesné hmotnosti (BMI).

Tibiofemorální chrupavka je pružnou pojivovou tkání, která pokrývá a ochraňuje kosti kolena. Chrupavka může být poškozena v důsledku nadměrné opotřebovanosti, zranění, vychýlenosti ze spoje chrupavky a samozřejmě mnoho dalšími faktory, jako je například zánět kostních kloubů (osteoartritida).

Osteoartritida je nejčastější formou zánětů kloubů (artritidy) a celkem postihuje okolo 27 miliónů Američanů, dle informací institutu National Institute of Arthritis and Masculoskeletal and Skin Diseases. Nejlepším způsobem jak předcházet pomalé ztrátě chrupavky a dalších handicapů s ní spojenými, je rozpoznat rizikové faktory co nejdřív je to možné.

"Osteoartritida je pomalu postupující onemocnění, ale u menšiny pacientů s téměř žádnými příznaky na počátku může nakonec nemoc prokázat velmi rychlý postup", podotkl doktor Roemer. "A tak jsme se rozhodli identifikovat základní rizikové faktory, které by mohly předpovídat tuto rychlou ztrátu chrupavky u pacientů s dřívějším onemocněním osteoartritidy nebo s vysokou rizikovostí pro tuto nemoc."

Badatelé tak sestavili skupinu z 3026 lidí ve věku 50 - 79 let s rizikem osteoartritidy či s dřívějším prokázáním této nemoci pomocí rentgenového snímkování. Studie vedená doktorem Roemerem se sestává z 336 pacientů a jejich 347 koleny. Do této skupiny pak patří 65,2% žen s průměrným věkem 61,2 a průměrným indexem tělesné hmotnosti 29,5, což je již považováno za nadváhu. Do studie pak byli zahrnuti pacienti, jejichž kolena vykazovaly minimální poškození chrupavky. Z těchto 347 kolen vybraných pro studii, byla po následujících 30 měsících u 20,2% prokázaná postupující pomalá ztráta chrupavky a u 5,8 % pacientů se ukázala dokonce rapidní ztráta chrupavky.

Tyto výsledky nakonec ukázaly, že k nejčastějším faktorům, které zapříčiňují tuto ztrátu chrupavky, patří základní poškození chrupavky, vysoký index tělesné hmotnosti, zranění menisku a jiná poranění, která lze vypozorovat z magnetické rezonance. Mezi další prediktory pak patřily i záněty synoviálních kloubů či abnormální nahromadění kloubní tekutiny.

zdroj: http://www.eurekalert.org/pub...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Koupání Včely medonosné »