zemětřesení

Britský vědec si myslí, že když lidé žili v podmínkách neustále hrozícího nebezpečí, rodiče daleko efektivněji připravovali své potomky na útrapy takového života, a že to je nakonec přivedlo k objevení nových technologií

Zemětřesení stimulovala rozvoj civilizací

Když lidé žili v podmínkách neustále hrozícího nebezpečí, rodiče daleko efektivněji připravovali své potomky na útrapy takového života, a to je nakonec přivedlo k objevení nových technologií