úl

Celkový pohled na včelín se třemi skupinami úlů, seřazených do řad

Starověké úly z Blízkého východu

Země, "kde teče mléko a med", je ve Starém zákoně nazýváná Zemí zaslíbenou. Je zajímavé, že v jeho knihách je nejednou slovo "med" zmiňováno, ale o chovu včelstev se tam vůbec nemluví.