spotřeba

Každý člověk má svou optimální běžeckou rychlost, která spotřebovává nejmenší nutné množství kyslíku k překonání dané vzdálenosti.

Optimální rychlost běhu versus spotřeba kyslíku

Vytrénovaní běžci vám mohou povědět, kdy dosáhnou dokonalé rovnováhy, rychlosti a komfortu. Nohy jsou uvolněné, srdce pumpuje a je to takový pocit, jako by jste mohli běžet touto rychlostí navěky.