sociální psychologie

Podle psychologů naše vlastní "racionalizace" sleduje jediný cíl - ohromit okolí, dokázat všem neomylnost vlastních morálních zásad a současně také pohladit vlastní samolibost

První dojem je ten nejsprávnější

Půl století se vědci, kteří se zabývají sociální psychologií, snažili pochopit schopnost člověka najít racionální vysvětlení pro své, i ty nejhloupější, činy. Co nás například nutí koupit si neónov...