kanibalizmus

Přirozený výskyt sarančat v přírodě nikoho neohrožuje a tento hmyz z řádu rovnokřídlých tvoří neoddělitelnou součást mnohých ekosystémů

Kanibalismus sjednocuje sarančata do houfů

Mezinárodní skupina badatelů vyslovila teorii, která vysvětluje, proč se sarančata shlukují do houfů. Vědci si myslí, že hlavní příčinou takového chování hmyzu je strach, že budou sežráni svými pří...