DNA

Žirafa (Giraffa camelopardalis) je mohutný sudokopytník, v současnosti nejvyšší ze všech suchozemských živočišných druhů. Samci dosahují velikosti od 4,8 až do 5,5 metru a váží až 900 kilogramů (rekordní jedinec, zastřelený roku 1934 v Keni byl vysoký 5,87 metru a vážil zhruba 2000 kg). Samice jsou obecně trochu menší a lehčí.

Evoluční přemostění propastí mezi druhy

Jak jedná evoluce k přemostění propastí mezi dvěma odlišnými fyziologickými stavy je otázkou mnoha vědců po dlouhou dobu.
Octomilka obecná (Drosophila melanogaster), čeleď octomilkovití, řád dvoukřídlí (Diptera). Druhové jméno pochází z řečtiny a znamená "černobřichá". Drosophily, tzv. "banánové" nebo "ovocné mušky", jsou využívány jako laboratorní zvířata nebo krmivo, ale především jako nejrozšířenější modelové organismy v biologii a v genetických studiích, fyziologii a evoluční biologii.

Transpozony - pohybliví genomoví paraziti

Transpozony jsou mobilní genetické elementy nalezené v dědičném materiálu u lidí a jiných organismů. Jsou schopné replikace a nové kopie mohou být vloženy do nových míst v genomu. Protože toto ohro...
Nejznámější je chiméra hlavatá (Chimaera monstrosa), která obývá sever Atlantiku a Středozemní moře.

Britský parlament schválil tvorbu chimér

Dolní komora britského parlamentu schválila ve třetím čtení zákon, který povoluje vytváření hybridních embryí neboli chimér
Před desítkami tisíci lety žili srstnatí mamuti na rozsáhlém území současně v různých částech světa, nejen na Sibiři

Srstnatí mamuti přišli na Sibiř z Ameriky

Poslední srstnatí mamuti, kteří v kresbách zdobili jeskyně pravěkých lidí nebo kteří byli nalezeni ve věčně zmrzlé půdě na Sibiři, pocházejí ze Severní Ameriky, nikoliv z Asie či Evropy.
Galacidalacidesoxyribonucleicacid DNA

Prototyp biologického počítače

Skupině vědců z Davidson College a z univerzity v Missouri (Missouri Western State University) pod vedením Karmelly Haynesové (Karmella Haynes) se poprvé podařilo ne teoreticky, ale v praxi demonst...
Při zběžném pohledu se vířníci podobají velkým nálevníkům. Většina vířníků je menší než 0.5 mm, největší jsou velcí asi 2 mm.

Náhrada pohlavního rozmnožování

Badatelé, kteří se zabývají biologií virníků, vyslovili novou hypotézu, která vysvětluje, jak tito živočichové mohli milióny let procházet evolucí bez pohlavního rozmnožování.
Badatel Hauke Trinks, který strávil 13 měsíců na Krajním Severu a zkoumal tam vlastnosti ledovce

Led je příznivé prostředí pro zrození života

Výsledky výzkumu svědčí o tom, že pokud se život na Zemi zrodil v ledovci, pak k něčemu podobnému mohlo dojít i na jiných místech Sluneční soustavy, nemluvě o planetách jiných hvězd, které třeba pa...
Dvě spirály DNA mohou rozpoznat odpovídající molekuly na dálku a potom je shromáždit

DNA má „neskutečné“ telepatické vlastnosti

Bylo zjištěno, že DNA má bizarní schopnost shlukovat se, dokonce i na takové vzdálenosti, které podle nám známe vědy, nejsou možné. Vysvětlení: Žádné, alespoň prozatím.
Caenorhabditis elegans

Lidé by si mohli zachovat mládí po 400 let

Potlačením jednoho genu laboratorně prodlouženo délku života malých červů Casenorhabditis elegans až na šestinásobek jejich obvyklého stáří. Je to, jako by lidé žili celkem 400 let a dobrou zprávou...
Umělá forma života

Umělá forma života

Skandálem proslavený výzkumný vědec, specializující se na výzkum DNA, Craig Venter se zapojil do štvanice za rozluštěním genetického kódu člověka. Vytvořil umělý chromozóm bez chemických činidel a ...