Náhrada pohlavního rozmnožování

Badatelé, kteří se zabývají biologií virníků, vyslovili novou hypotézu, která vysvětluje, jak tito živočichové mohli milióny let procházet evolucí bez pohlavního rozmnožování.

Při zběžném pohledu se vířníci podobají velkým nálevníkům. Většina vířníků je menší než 0.5 mm, největší jsou velcí asi 2 mm.

Při zběžném pohledu se vířníci podobají velkým nálevníkům. Většina vířníků je menší než 0.5 mm, největší jsou velcí asi 2 mm.

Badatelé, kteří se zabývají biologií virníků, vyslovili novou hypotézu, která vysvětluje, jak tito živočichové mohli milióny let procházet evolucí bez pohlavního rozmnožování. Experimentální důkazy byly publikovány v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pohlavní rozmnožování potřebují zvířata, která si čas od času musí "opravit" poškození ve své DNA. Současně dochází ke změnám v genetickém materiálu. Například, pokud se úsek poškozené DNA nachází na chromozómu otce, pak jako matrice bude vystupovat mateřský chromozóm. Bez "oprav" se v DNA velmi rychle hromadí mutace, které se neslučují s životem.

Ale u virníků (Rotifera, syn. Rotatoria) nedochází k pohlavnímu rozmnožování. Přesto všechno existují už více než 40 miliónů let a za tuto dobu vytvořili více než 370 druhů. To znamená, že si virníci sami nějakým způsobem "opravují" svou DNA. Vědci se rozhodli zjistit, jak velká je jejich schopnost rekonstruovat poškozenou DNA.

Biologové z Harvardské univerzity (Harvard University) a z Laboratoře biologie moře v Massachusetts (Marine Biological Laboratory) podrobili virníky gama-záření, které vyvolává četné poruchy DNA. "Podrobili jsme virníky stále se zvyšujícímu záření, ale oni vůbec neumírali", - říká jeden z badatelů Mark Wealth. Virníci se rozmnožovali dokonce i po takové dávce záření, která pětkrát převyšovala kritickou úroveň pro většinu živočichů.

Vědci dokázali, že taková zvýšená stabilita genetického materiálu virníků může být vysvětlena existencí doplňkových kopií všech genů. Virníci, tak jako většina organismů, uchovávají dvě kopie každého chromozómu. Přesto v určitém vývojovém stádiu syntetizují doplňkový soubor chromozómů za použití kvalitní výchozí matrice.

Virníci používají "záložní" chromozómy při obnově poškozených úseků. Změna genetického materiálu, potřebná pro evoluci, může probíhat důsledkem chyb při "přepisu" informace z rezervního chromozómu.

Virníci jsou drobní vícebuněční živočichové, obývající především sladkovodní nádrže. Na přední části těla mají rotační aparát tvořený řasinkami. Kmitáním řasinek nahánějí v ústní otvor virníků vodu s drobnými částečkami (bakteriemi, řasami, zbytky rozpadlých tkání) a současně umožňuje plout kupředu.

zdroj: http://www.mbl.edu/news/press...

Související články

Články z rubriky Medicína, zdraví,

« Regenerace Pohlaví dítěte »