DNA má „neskutečné“ telepatické vlastnosti

Bylo zjištěno, že DNA má bizarní schopnost shlukovat se, dokonce i na takové vzdálenosti, které podle nám známe vědy, nejsou možné. Vysvětlení: Žádné, alespoň prozatím.

Dvě spirály DNA mohou rozpoznat odpovídající molekuly na dálku a potom je shromáždit

Dvě spirály DNA mohou rozpoznat odpovídající molekuly na dálku a potom je shromáždit

Vědci podávají zprávu o poznatcích, které odporují našim stávajícím znalostem o tom, co je možné. Nepoškozená DNA s dvojitou šroubovicí má "ohromující" vlastnost - umí rozeznat podobnost s jinou DNA na velkou vzdálenost. Jakýmsi způsobem jsou schopné vzájemně se rozpoznat a nasměřovat titěrné kousky genetického materiálu, aby se shlukly se s stejnou DNA. Rozpoznáním podobných sekvencí dílčích chemických jednotek DNA vzniká nové neprozkoumané odvětví vědy. Zatím není znám důvod, proč je DNA schopna takto se spojovat. Podle známých teoretických hledisek by to totiž nemělo být vůbec možné.

Přesně tak, výzkum zveřejněný (pdf verze) v časopise ACS Journal of Physical Chemistry B velmi jasně ukázal schopnost rozpoznat homologii sekvencí několika stovek nukleotidů bez jakéhokoli fyzického kontaktu nebo přítomnosti proteinů. Dvě spirály DNA mohou rozpoznat odpovídající molekuly na dálku a potom je shromáždit, a toto vše očividně bez pomoci jakýchkoli molekul nebo chemických signálů.

Při pokusech vědci pozorovali chování fluorescentně označených vláken DNA umístěných ve vodě, která neobsahovala žádné proteiny nebo jiný materiál, který by mohl ovlivnit experiment. Vlákna s identickými nukleotidovými sekvencemi měla dvakrát větší tendenci se shlukovat, než ty s rozdílnými sekvencemi. Nikdo neví, jak mohla jednotlivá vlákna DNA mezi sebou komunikovat v takových podmínkách, přesto to dělala. Tento "telepatický" efekt je zdrojem ohromení a fascinace mnoha vědců.

"Úžasné, jednotky zodpovědné za rozpoznání sekvencí, mohou dosáhnout až přes jeden nanometr vody, který odděluje stěny nejbližší sousední DNA," říkají autoři Geoff S. Baldwin, Sergey Leikin, John M. Seddon, Alexei A. Kornyshev se svými kolegy.

Tento rozpoznávací efekt by mohl pomoci při zvyšování přesnosti a efektivity homologické rekombinace genů, což je proces zodpovědný za opravu DNA, evoluci a genetickou rozmanitost. Nové nálezy by mohly také osvětlit cesty při vyhýbání se rekombinačním chybám, které jsou důvodem vzniku rakoviny, stárnutí a jiných zdravotních problémů.

zdroj: http://www.dailygalaxy.com/my...

Tagy

DNA telepatie

Související články

Články z rubriky Vynálezy,

« Obnovit paměť Rychlá evoluce »