člověk

Dávní primáti očividně dokázali velice dobře rozeznávat obličeje ještě předtím, než se na planetě objevili lidé

Opice i lidé rozeznávají obličeje stejně

Badatelé z výzkumného střediska Yerkes National Primate Research Center, Emory University poprvé demonstrovali, že lidé a opice by mohly sdílet specifický mechanismus vnímání pro rozpoznávání mezi ...
Virtual Physiological Human - biomedicínský integrující výzkum, kde prediktivní modely popisují různorodé fyziologické a patologické subprocesy a jsou kombinovány za účelem získáním více systémových znalostí.

Virtuální fyziologická osoba

Co vše může ovlivnit panevropský projekt "Virtuální fyziologická osoba"? A co si vůbec pod tímto pojmem můžeme představit? Více o projektu zprávy univerzity Nottingham.
Šimpanz (Pan) je rod hominidních primátů blízce příbuzných člověku

První lidé byli špatnými lezci

Není známo, kdy předci dnešního člověka ztratili schopnost šplhat a začali se pohybovat vzpřímenou chůzí. Podle nové studie nedosahovali již před čtyřmi milióny let v lezení úrovně šimpanze.
Ano šimpanzi sdílí mnoho z našich genů, ale psi jsou s člověkem odjakživa a právě proto nabízejí nejlepší model pro pochopení lidského chování.

Psi jsou nejvíce podobní lidem

Spolupráce, vztah k lidem, schopnost rozumět verbální i neverbální komunikaci a umění napodobovat nás vede k závěru, že psi dokáží v mnoha ohledech přemýšlet stejně jako my.
Program Constellation je americký kosmický program, který má pod organizací NASA vyvinout novou generaci kosmických dopravních prostředků sloužících k zabezpečení různorodých kosmických misí.

Dostanou Američané člověka na Mars?

NASA zveřejnila plánovaný postup, jakým by bylo možné dostat člověka na Mars
Vchod do jeskyně Wonderwerk. Klesá až do hloubky 139 metrů

Nástroje prvních jeskynních lidí na planetě

Naši vzdálení příbuzní hominidi, kteří patří k rodu Homo, začali žít v jeskyních asi před 2 milióny lety, tj. podstatně dříve, než jsme si na základě předcházejících nálezů mysleli.
Etiopie, dříve známá pod názvem Habeš, se rozkládá ve středu Afrického rohu. Etiopie je známa jako země se svébytnou, osobitou kulturou. Kromě krátkého období italské okupace v letech 1936–1941 nesdílí koloniální zkušenost jiných afrických zemí.

Radiace upřesnila evoluci myšlení člověka

Vědci zjistili, že lidé nezmoudřeli díky prudkému skoku, jak se myslelo dříve, ale během dlouhého a složitého procesu.
Nejstarší svědectví o ovládnutí ohně byla doposud minimálně o půl miliónu let mladší než ta, která se podařila objevit v Gesher Benot Ya'aqov. Městečko se nachází u Mrtvého moře v severní části Izraele.

Oheň si člověk podmanil před 790 tisíci lety

Nejstarší svědectví o ovládnutí ohně byla doposud minimálně o půl miliónu let mladší než ta, která se podařila objevit v Gesher Benot Ya'aqov.
Délka některých pradávných kanálů tvořila více než 800, a šířka - více než 5 kilometrů. Nyní jsou řečiště pohřbena pod pískem, ale jejich obrysy jsou z kosmu pořád ještě dobře vidět.

Mokrá etapa na Sahaře pomohla lidem

Britští vědci vyslovili předpoklad, že před asi 120 tisíci lety v Africe začala "mokrá etapa", jejíž důsledkem v se na Sahaře vytvořily široké řeky. A právě po nich mohl Homo sapiens začít svou pou...
Dav je větší počet osob, které jsou ve stejném prostoru, a které spojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině. Dav není sociální skupinou v sociologickém smyslu slova, ale sociálním agregátem.

Dav - 7 mýtů o davové psychologii

Zde je uvedeno sedm mýtů o davu, které Schweingruber a Wohlstein seřadili podle toho, jak často se vyskytovaly v základních sociologických učebnicích.