Psi jsou nejvíce podobní lidem

Spolupráce, vztah k lidem, schopnost rozumět verbální i neverbální komunikaci a umění napodobovat nás vede k závěru, že psi dokáží v mnoha ohledech přemýšlet stejně jako my.

Ano šimpanzi sdílí mnoho z našich genů, ale psi jsou s člověkem odjakživa a právě proto nabízejí nejlepší model pro pochopení lidského chování.

Ano šimpanzi sdílí mnoho z našich genů, ale psi jsou s člověkem odjakživa a právě proto nabízejí nejlepší model pro pochopení lidského chování.

Už od dávných věku je, jak se říká, je naším nejlepším přítelem pes. Nejenom šimpanzi jsou svým chováním podobní člověku, podle nových studií nám jsou psi podobní mnohem více a nyní slouží jako model pro prouzmnění lidksému společenskému chování. Spolupráce, vztah k lidem, schopnost rozumět verbální i neverbální komunikaci a umění napodobovat nás vede k závěru, že tato zvířata dokáží v mnoha ohledech přemýšlet stejně jako my. Za 10 000 až 20 000 let se pes dokázal člověku přizůsobit natolik člověku, že zde lze najít mnoho podobností.

Jozsef Topal vede institut psychologie (Institute for Psychology) v Maďarsku a zabývá se hlavně novou studijí chování psů. Pro Discovery News řekl: "Sdílení stejného prostředí psů s námi vedlo ke vzniku funkčního chování, v některých případech můžeme pozorovat základní poznávací dovednosti". Jozsef Topal je velmi váženým človekem, jedním z prvotně uznávaných psychologů, který se zabývá chováním psů. Podle jeho názoru mohou bý psi považováni jako děti na ŕovni kojenců, tedy pokud bychom vzali v úvahu, že spousty majitelů psů má se svými miláčky podobné svazky jako rodiče s dětmi.

Test provedený nedávno za vedení profesora Topala, zkoumal schopnost poslouchat určité akce na příkaz "udělej to!". V tomto testu se tým snažil učit 16-ti měsíční děti a dospělé psi akce jako točení se do kruhu, přeskočit přes vodorovnou tyčinku, dát objekt do nádoby, přinést objekt vlastníkovi a zarážení tyčky do země. Psi tyto úkony bravurně zvládali to tedy znamená, že jsou svými schopnostmi na úrovni asi 16-ti měsíčního dítěte. Na psech lze pozorovat všechny tři druhy primárního společenského chování.

Družnost. Organizace do menších či větších skupin, kde k sobě členi navzájem projevují loajalitu a nejeví mezi sebou sklony k agresivitě.

Synchronizace. Daná společenská pravidla a řízení se podle emocí. Například pokud se přiblíží jiný pes nebo snad člověk prokazující typické rysy náklonosti nebo přátelství, psi změní svůj postoj také na přátelský, stejně jako lidé.

Konstruktivní aktivita. Jednotlivci ve skupině jsou schopni spolu velmi dobře komunikovat a spolupracovat, aby společnými silami dosáhli cíle. Umí dokonce rozeznat inteligentní a neinteligentní chování jak ve svých řadách, tak i u člověka.

Marc Hauser, profesor a ředitel Cognitive Evolution Lab harvardské univerzity, plně souhlasí s těmito tvrzeními a vyjádřil se "Nejen my jsme žili se psi ale i psi žili s námi a my jim po celou tu dobu modifikovali jejich stránky chování a mysli."

zdroj: http://www.msnbc.msn.com/id/2...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé,

« Dolování Ženský nos »