Radiace upřesnila evoluci myšlení člověka

Vědci zjistili, že lidé nezmoudřeli díky prudkému skoku, jak se myslelo dříve, ale během dlouhého a složitého procesu.

Etiopie, dříve známá pod názvem Habeš, se rozkládá ve středu Afrického rohu. Etiopie je známa jako země se svébytnou, osobitou kulturou. Kromě krátkého období italské okupace v letech 1936–1941 nesdílí koloniální zkušenost jiných afrických zemí.

Etiopie, dříve známá pod názvem Habeš, se rozkládá ve středu Afrického rohu. Etiopie je známa jako země se svébytnou, osobitou kulturou. Kromě krátkého období italské okupace v letech 1936–1941 nesdílí koloniální zkušenost jiných afrických zemí.

Vědci zjistili, že lidé nezmoudřeli díky prudkému skoku, jak se myslelo dříve, ale během dlouhého a složitého procesu, uvádí Nаture News. K tomuto zjištění dospěli díky novému upřesnění stáří již známých stanovišť pravěkých lidí v Etiopii. Práce badatelů je zveřejněna v prosincovém vydání časopisu Geology.

V souladu s novými představami se Homo sapiens v Africe objevil asi před 200 tisíci lety. Přibližně v tutéž dobu došlo k technickému průlomu ve výrobě kamenných nástrojů - byly drobnější a složitější. Mnozí badatelé předpokládali, že autorem těchto inovací byl H. sapiens, protože téměř všechny podobné nástroje byly objeveny na území stanovišť, jejichž stáří se odhaduje na maximálně 195 tisíc let.

V rámci výzkumu vědci prověřili dataci místa pobytu pravěkých lidí v Etiopii. Z tohoto důvodu určovali stáří usazenin velmi přesnou metodou pomocí radioaktivní datace, která je založena na analýze vzájemného poměru množství dvou izotopů argonu ve vzorcích. Výsledkem bylo zjištěno, že stáří sídlišť dosahuje 280 tisíc let. Podobné výsledky byly získány už v 90. letech minulého století. Tehdy archeologové zjistili, že stáří sídlišť v Keni je 285 tisíc let.

Nové výsledky nutí vědce zrevidovat současné představy o rozvoji lidské civilizace. Včetně toho, že je takto zpochybněna i teorie o nadřazenosti H. sapiens nad jinými druhy.

To není zdaleka první podobný výsledek. Nedávno bylo oznámeno, že nejnovější testy potvrdily, že technologie výroby kamenných nástrojů u neandrtálců nebyla horší, než měli lidé.

zdroj: http://sciencenow.sciencemag....

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Medicína, zdraví,

« Antioxidanty Šamani kouřili »