Oheň si člověk podmanil před 790 tisíci lety

Nejstarší svědectví o ovládnutí ohně byla doposud minimálně o půl miliónu let mladší než ta, která se podařila objevit v Gesher Benot Ya'aqov.

Nejstarší svědectví o ovládnutí ohně byla doposud minimálně o půl miliónu let mladší než ta, která se podařila objevit v Gesher Benot Ya'aqov. Městečko se nachází u Mrtvého moře v severní části Izraele.

Nejstarší svědectví o ovládnutí ohně byla doposud minimálně o půl miliónu let mladší než ta, která se podařila objevit v Gesher Benot Ya'aqov. Městečko se nachází u Mrtvého moře v severní části Izraele.

Izraelští vědci, kteří prováděli vykopávky na známém raně paleolitickém stanovišti Gesher Benot Ya'aqov, tvrdí, že se jim podařilo najít stopy historicky prvního ohně založeného člověkem. Takže za Promethea může nyní být s definitivní platností prohlášen Homo erectus.

Podle názorů skupiny archeologů z Evropské univerzity v Jeruzalémě (Hebrew University of Jerusalem) v čele s Naamou Goren-Inbarovou (Naama Goren-Inbar) právě zdomácnění ohně umožnilo člověku vzpřímenému rychle a efektivně opustit Afriku a usídlit se v Euroasii.

Už v třicátých letech objevili Angličané stopy Homo erecta na březích řeky Jordán. Nálezy jsou prostě nedocenitelné: nacházely se na křižovatce pradávných migračních cest, což mimo jiné umožnilo určit, na jakém vývojovém stupni byli předci lidí a jaké měli schopnosti přežít.

Homo erectus je vymřelá populace přímých příbuzných druhů člověka, který osídlil Afriku, Evropu a Asii, ale původně s největší pravděpodobností osídloval Afriku

V průběhu předcházejících výzkumů v Gesher Benot Ya'aqov byly nalezeny kamenné sekyry a jiné artefakty, jejichž stáří se odhadovalo na asi 790 tisíc let - a byly přiřazeny k acheulské kultuře.

Stopy hoření zde byly také patrné, ale předpokládalo se, že jde o přírodní jev: známky vědomého rozdělávání ohně doposud nalezeny nebyly.
Vědci hledali pravěké křemeny v osmi horizontech, které datovala acheulská epocha.

Ve své nové práci izraelští archeologové detailně zkoumali tvrdé kameny včetně ohořelých, které mohly být hominidy použity k vykřesání jisker.

Zpráva o tomto výzkumu byla publikována v časopise Quaternary Science Reviews.

Na základě analýzy koncentrace ožehlých kamenů v různých archeologických vrstvách dospěli vědci k závěru, že stopy plamenů nejsou přírodního původu, a že Homo erectus se ohříval ne náhodou, ale u opravdového domácího ohniště.

Účastnice vykopávek Nira Alperson-Afilová (Nira Alperson-Afil) si myslí, že už v té dávné epoše umění dobývat oheň se předávalo z pokolení na pokolení, což bylo důležitou evoluční výhodou při osídlování neobydlených území.

zdroj: http://www.eurekalert.org/pub...

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé,

« Mokrá etapa Myšlení člověka »