Virtuální fyziologická osoba

Co vše může ovlivnit panevropský projekt "Virtuální fyziologická osoba"? A co si vůbec pod tímto pojmem můžeme představit? Více o projektu zprávy univerzity Nottingham.

Virtual Physiological Human - biomedicínský integrující výzkum, kde prediktivní modely popisují různorodé fyziologické a patologické subprocesy a jsou kombinovány za účelem získáním více systémových znalostí.

Virtual Physiological Human - biomedicínský integrující výzkum, kde prediktivní modely popisují různorodé fyziologické a patologické subprocesy a jsou kombinovány za účelem získáním více systémových znalostí.

Pojem Virtuální fyziologická osoba (VPH - The Virrual Physiological Human) za chvíli nemusí být pouhým pojmem. VPH je panevropským projektem 21. století, uskutečňující se a dále se rozvíjející na univerzitě v Nottinghamu (University of Nottingham). Tento projekt by mohl znamenat nejen konec testování na zvířatech, ale popřípadě i konec testování účinků různých látek a léků na lidech.

Univerzita Nottingham je jednou ze 13 institucí, která je zahrnuta do VPH iniciativy, jejímž cílem je vytvořit metodologickou a technickou pomůcku, která by mohla představovat zdravotní péči budoucnosti.

Toto by pak mohlo umožnit široké řadě akademických, klinických a i průmyslových výzkumníků zkoumat lidské tělo jako jednotný komplexní systém. Zároveň to badatelům umožní rozšiřovat počítačové simulační informace k rozvoji lepších diagnóz a léčebných metod.

Výzkumníci na univerzitě Nottingham byli pověření tímto vývojových a postgraduálním VPH vzdělávacím programem, který bude zcela určitě jedinečným interdisciplinárním programem. Zahrnovat bude studium, jež bude určené spolupracujícím vědcům působícím na různých evropských univerzitách.

Studijní skupina zkoumající jeden z aspektů VPH vědy se sejde na univerzitě již tento týden. Po celý týden tak budou spolupracovat matematičtí a lékařští vědci na použití matematického modelování určené návrhům různých východisek současných nevyřešeným biolékařských problematik.

zdroj: http://communications.notting...

Související články

Články z rubriky Ideje, projekty, Medicína, zdraví,

« Zahubení bakterie Onemocnění lupus »