Ženy čichem poznají biologické informace

Ženy umějí čichem rozeznat z potu v podpaží důležité biologické informace. Tato schopnost jim má pravděpodobně umožnit nalezení odpovídajícího partnera.

Čich je schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné ve vzduchu

Čich je schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné ve vzduchu

Výzkum, zabývající se schopnostmi ženského čichu, probíhal v Centru Monell (Monell chemical sense center). Vedoucí studie, PhD Charles J. Wysocki, tvrdí, že je dosti těžké potlačit před ženami tělní odér. Naopak muži jsou dle něj v tomto ohledu výrazně méně vnímaví. Při výzkumu hodnotili muži a ženy intenzitu pachu potu v podpaží, jak samostatně, tak i v kombinaci s dalšími vůněmi. Ty byly použity, aby byla otestována schopnost blokovat pach podpažního potu.

Při testu, ve kterém byl použit pouze podpažní pot, byly výsledky u mužů i u žen stejné. Při přidání další vůně ale ženy rozpoznaly odér potu ve třiceti případech z dvaatřiceti. Před muži ve stejném testu vůně pach potu zakryla v devatenácti případech, tedy ve více než polovině případů.

Studie prokázala, že pro ženy nese pach potu důležité informace a jsou tedy vůči němu vnímavější. Odér mužského potu je také výrazně těžší potlačit. Pouze devatenáct procent vůní dokáže pach mužského potu účinně potlačit. Naopak u žen je účinných celých padesát procent voňavek. Tento poznatek je výsledkem studie, při které se porovnávala účinnost dámských a pánských vůní na vzorcích potu získaných od dobrovolníků.

Podle PhD George Pretiho, analytika organické chemie, který na výzkumu spolupracoval s Wysockim, se muži a ženy liší ve způsobu, jakým vnímají tělesné pachy vlastního a opačného pohlaví. Ženy jsou nejenom vnímavější k pachu podpažního potu, ale také lépe rozpoznávají rozdíly v kvalitě odéru.

zdroj: http://www.eurekalert.org/pub...

Tagy

čich pach nos

Související články

Články z rubriky Společnost, lidé, Medicína, zdraví,

« Rychlost běhu Tkáň dásní »