Na Marsu nalezena postava člověka

Ve světovém tisku se rozpoutala živá diskuse o postavě, připomínající člověka, která je na fotografii povrchu Marsu, pořízenou v listopadu 2007 marsochodem „Spirit“. Na fotografii je skutečně velmi jasně vidět jakýsi objekt, který připomíná lidskou postavu s nataženou rukou.

Fragment fotografie povrchu Marsu

Fragment fotografie povrchu Marsu

Ve světovém tisku se rozpoutala živá diskuse o postavě, připomínající člověka, která je na fotografii povrchu Marsu, pořízenou v listopadu 2007 marsochodem Spirit. Na fotografii, zveřejněné v několika variantách na webových stránkách NASA, je skutečně velmi jasně vidět jakýsi objekt, který připomíná lidskou postavu s nataženou rukou.

NASA zatím nijak postavu neokomentovala. Na popisku pod fotografií se oznamuje, že je zkomponována z několika snímků, pořízených panoramatickým aparátem Spirit v době od 6. do 9. listopadu 2007. Marsochod pořídil fotografie, když byl v kráteru Gusev, na západním okraji planiny, která je známa pod názvem Hlavní základna (Home Plate).

Místo na snímku (máme na mysli širokoúhlý snímek, ne výše uvedený fragment) se rozkládá od jihozápadu (levý okraj) na severovýchod (pravý okraj). V popředí je západní okraj Hlavní základny. Hora uprostřed v levé třetině fotografie je pohoří Ciolkovského, vzdálená od okraje planiny asi 30 metrů. Připomínáme, že barva snímku ne zcela odpovídá skutečné barvě reliéfu. Zde je snímek zobrazen v daleko přesnější barvě.

V mnoha novinových zdrojích se můžeme setkat s tvrzením, že „na Marsu byl nalezen život“, ale ani jeden profesionální astronom zatím tento názor nepotvrdil. Jeho zastánci předpokládají, že postava, která se dostala do záběru, je Marťan (někteří jsou z jakéhosi důvodu přesvědčeni, že jde o Marťanku).

zdroj: http://lenta.ru/news/2008/01/...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír, Vynálezy,

« Palma Paměť »