šimpanze

Ano šimpanzi sdílí mnoho z našich genů, ale psi jsou s člověkem odjakživa a právě proto nabízejí nejlepší model pro pochopení lidského chování.

Psi jsou nejvíce podobní lidem

Spolupráce, vztah k lidem, schopnost rozumět verbální i neverbální komunikaci a umění napodobovat nás vede k závěru, že psi dokáží v mnoha ohledech přemýšlet stejně jako my.