jahodník

Jetel

Zelené internetové sítě

U rostlin byl objeven systém výměny informací, který se podobá počítačovým sítím