HACE1

rakovi­nové buňky

Byl vynalezen gen blokující rakovinu

Výzkumníci z Britské Kolumbie (BC) řekli, že by tento objev mohl pomoci vyléčit mnoho pacientů s rakovinou. Výzkumný tým z BC Cancer Agency vedl studie, prováděné na myších, a ty potvrdily, že gen ...