copernicium

Jelikož se tento chemicky prvek (Copernicium, atomové čislo 112) rozkládal hned po zlomku vteřiny, mohla být jeho existence prokázána jen s pomocí extrémně rychlých a citlivých metod rozborů. Pokusu o objevení chemického prcku 112 se zúčastnilo 21 vědců pocházejících z Německa, Finska, Ruska a Slovenska.

Chemický prvek pojmenovaný dle Koperníka

Svět si připisuje do své periodické tabulky další chemický prvek - Copernicium. Vědci se shodují, že by bylo více než vhodné pojmenovat tento chemický prvek po důležitém astronomovi, Mikuláši Koper...