čich

Čich je schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné ve vzduchu

Ženy čichem poznají biologické informace

Ženy umějí čichem rozeznat z potu v podpaží důležité biologické informace. Tato schopnost jim má pravděpodobně umožnit nalezení odpovídajícího partnera.