Vědci objevili unikající vlny v sluneční koroně

Vědci poprvé sledovali unikající vibrace ve sluneční koroně, známe jako Alfvénovy vlny, které z povrchu Slunce převádějí energii do Vesmíru

Trojdimensionální barevná vizualizace magnetického pole

Trojdimensionální barevná vizualizace magnetického pole

Od nálezu se očekává, že poskytne výzkumníkům hlubší pohled do elementárního chování solárních magnetických polí, eventuálně povede k plnému porozumění toho, jak Slunce ovlivňuje Zemi a solární systém.

Výzkum, vedený Stevem Tomczykem z Národního centra pro atmosférický výzkum (NCAR), byl zveřejněn tento týden v časopise Science.

Alfvénovy vlny nám poskytnou náhled do základních procesů, které probíhají na Slunci a ovlivňují Zemi,” říká Tomczyk, vědec z observatoře NCAR's High Altitude Observatory.

Alfvénovy vlny jsou rychle se pohybující perturbace, které proudí ze Slunce podél linií magneckého pole, přičemž přenášejí energii. Ačkoli byly zjištěny v heliosféře kolem Slunce, v minulosti nikdy nebyly zaznamenány uvnitř korony, která tvoří vnější vrstvu sluneční atmosféry. Alfvénovy vlny jsou težko zjistitelné části, protože narozdíl od ostatních vln, nedisponují dostatečně velkým vlněním v koroně. Na závěr, jejich rychlost posunu je malá a težko pozorovatelná.

Tyto pohyby jsou způsobeny Alfvénovými vlnami (zobrazit animaci, QuickTime, 9.5MB).

“Naše pozorování napomohlo jednoznačně identifikovat tato chvění, známá jako Alfvénovi vlny,” tvrdí spoluautor Scott McIntosh z Jihozápadního výzkumného institutu z Boulderu (Southwest Research Institute). “Vlny jsou viditelné po celý čas a vyskytují se podél celé korony, což nás z počátku velice překvapilo.”

zdroj: http://www.ucar.edu/news/rele...

Související články

Články z rubriky Astro, vesmír,

« Doba ledová Spaceport America »