Spalování vody odstraní energetickou krizi?

Poprvé jsme viděli tohoto muže zapalovat slanou vodu před několika měsíci a považoval jsem to za nepříliš zajímavý výzkum. Ale teď se musím trápit s opravdovým vysvětlováním...

Spalování slané vody odstraní energetickou krizi?

Spalování slané vody odstraní energetickou krizi?

Vděčným a inteligentním čtenářům, nemusím vysvětlovat nic, ale mediím ano, např. Pittsburgh Post Gazette, Yahoo!, Engadget a mnoha dalším.

John Kanzius vysílá radiové vlny do slané vody a tím se mu ji daří zapálit. Je to velice zajímavá ukázka, chci tím říct, že jsme nikdy nepřemýšleli o tom, že by voda mohla být hořlavá. Ale vážně se mi nechce uvěřit, že je energeticky pozitivní, protože to by mohlo narušit zákony fyziky. Rádiové vlny jednoduše uvolňují vazby mezi vodíkem a kyslíkem a tím jim umožní se bez námahy rozpadnout, pokud jsou vystaveny teplu.

Tohle zatím vypadá úžasně, a zdá se, že se Johnovi daří vyrábět energii. Jenže, generátor pro výrobu rádiových kmitočtů spotřebuje několikanásobně větší množství energie, než kolik ve finále vyprodukuje samotný plamen hořením slané vody. Proč zatím ještě nikdo neprovedl měření na druhém konci RF generátoru, tím si nejsem jistý. Žádný z uvedených příběhů opravdu jasně netvrdí, že je to energeticky pozitivní proces, ale také netvrdí opak, což je trošičku frustrující.

Ano, pokud se nám podaří zapálit vodu, aniž bychom museli na to vynakládat další energii, svět pak bude mnohem lepším místem k životu. Ale energie, potřebná k přerušení vazeb mezi molekulami vody, byla zatím vždy větší, než energie vyprodukovaná spalováním takto získaného vodíku a kyslíku. Jde o obyčejné zákony fyziky. A pokud se nám je podaří porušit... rád to uslyším. Ale dost o tom pochybuji.

zdroj: http://www.ecogeek.org/conten...

Související články

Články z rubriky Technologie,

« Manuskripty Stáří Země »